Co wiesz o potrawach kuchni ukraińskiej? Sprawdź się w teście!

Co wiesz o potrawach kuchni ukraińskiej? Sprawdź się w teście!

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, pierogi na talerzu
Zdjęcie ilustracyjne, pierogi na talerzu Źródło:Pexels / Polina Tankilevitch
Przygotowaliśmy dla was kolejny quiz poświęcony różnorodnej kuchni ukraińskiej. Sprawdźcie swój poziom wiedzy kulinarnej z Wprost Ukraina!

Kuchnia ukraińska łączy w sobie różne wpływy geograficzne i smaki. Przygotowaliśmy ten quiz, żebyście mogli sprawdzić jak dobrze znacie przepisy na tradycyjne dania oraz dowiedzieli się więcej o słynnych potrawach, które jemy na co dzień!

QUIZ:
Co wiesz o potrawach kuchni ukraińskiej?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom