Karta MultiSport w Polsce. Jakie są jej zalety?

Karta MultiSport w Polsce. Jakie są jej zalety?

Dodano: 
Karta Multisport
Karta Multisport Źródło:Shutterstock / JarTee
Część polskich pracodawców wprowadza dodatki dla osób zatrudnionych, które umożliwią im dbanie o swoje zdrowie. Jednym z takich narzędzi jest dostęp do karty MultiSport.

Zdrowy styl, uwzględniający odpowiednią dietę i aktywność ruchową, to coś, co chce wdrażać w swoje życie coraz większa liczba osób. Zależy im na tym, aby uprawiać sport w trosce o swoją kondycję, a także wygląd. Co więcej, po treningu wytwarzają się hormony szczęścia, które dają pozytywny zastrzyk energii na kolejną część dnia. W Polsce, aby motywować pracowników do aktywności i dbania o zdrowie, niektórzy pracodawcy zapewniają zatrudnionym dostęp do karty MultiSport.

Karta MultiSport. Jakie możliwości oferuje?

MultiSport to karta, która umożliwia jej posiadaczom korzystanie z centrów sportowych, klubów fitness, basenów, kortów tenisowych i wielu innych obiektów sportowych.

Dzięki karcie MultiSport możesz:

  • doskonalić swoje umiejętności w 38 różnych dyscyplinach sportowych w ponad 4800 obiektach sportowych;
  • uzyskać dostęp do programów lojalnościowych, które oferują cenne nagrody;
  • brać udział w sezonowych atrakcjach (korzystać z lodowisk czy rowerów wodnych, a także parków linowych).

Jeśli posiadasz kartę MultiSport, możesz także wyrobić dodatkowe karty dla członków rodziny. Wiele polskich firm finansuje możliwość korzystania ze wspomnianej karty ze swojego funduszu socjalnego. Dla pracownika stanowi ona pewnego rodzaju dodatek do wypłaty.

Jak zdobyć kartę MultiSport?

Zdobycie karty MultiSport jest proste. Jeśli Twoja firma uczestniczy w programie, możesz skontaktować się z działem kadr, aby wyrazić swoje zainteresowanie dołączeniem do programu. Gdy już ją otrzymasz, aktywuj ją na oficjalnej stronie internetowej.

Czytaj też:
Dezinformacja przeciwko Polsce. Rozprawiamy się z fake newsami
Czytaj też:
Kreatywne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespole. Ekspert wyjaśnia

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: benefitsystems.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom