Dezinformacja przeciwko Polsce. Rozprawiamy się z fake newsami

Dezinformacja przeciwko Polsce. Rozprawiamy się z fake newsami

Dodano: 
Kobieta przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
Stanisław Żaryn opublikował serię wpisów na portalu X (dawniej Twitter), w których omawia działania związane z dezinformacją w kontekście relacji międzynarodowych. Obalamy fałszywe teorie m.in. rosyjskiej propagandy.

Rosyjskie działania dezinformacyjne są wycelowane nie tylko w Ukrainę, ale także Polskę i Sojusz Północnoatlantycki. Dlatego też istotne jest, aby odbiorcy przekazów medialnych zachowali zdrowy sceptycyzm wobec prezentowanych doniesień. Ważne jest to, by informacji szukać w sprawdzonych źródła i samodzielnie weryfikować niepewne treści. W ten sposób można oprzeć się działaniom noszącym znamiona manipulacji.

Rosyjska dezinformacja a relacje polsko-ukraińskie

Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na manipulacje Rosji, która wykorzystuje napięcia w relacjach między Polską a Ukrainą do uwiarygodniania podejmowanych działań propagandowych. Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, Rosja stara się eksponować różnice interesów między Polską a Ukrainą – m.in. w kontekście kryzysu zbożowego – tworząc fałszywy dowód na rzekomą wcześniejszą wrogość.

Procedowanie wiz. Żaryn o rosyjskiej i niemieckiej narracji

W kolejnym wpisie sekretarz stanu w KPRM omówił, jaki cel miało promowanie przez aparat wpływu Kremla informacji na temat nieprawidłowości w procedowaniu wiz w Polsce. Stanisław Żaryn podkreślił, że Rosja dąży do szerokiego wyeksponowania tego tematu jako rzekomego stanu faktycznego. Do medialnych publikacji, w których pojawia się ten temat, odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, publikując obszerne oświadczenie.

„Niemcy próbują wpływać na nastroje wyborcze w RP. Wybrane – ale wiodące – niemieckie media i czołowi politycy promowali ostatnio fałszywe sugestie, jakoby Polska była odpowiedzialna za wzrost presji migracyjnej ze strony cudzoziemców spoza Europy na wsch. granicę RFN. W swoim przekazie strona niemiecka jednoznacznie bazuje na cyklu publikacji niektórych mediów w Polsce nt. tzw. »afery wizowej« i pomija przy tym fakty komunikowane opinii publicznej przez instytucje państwa polskiego” – poinformował Stanisław Żaryn we wpisie na portalu X (dawniej Twitter).

Fałszywy obraz NATO i Polski

Punktem, który realizują rosyjska i białoruska propaganda, jest promowanie dezinformacji na temat NATO jako sojuszu, który bezpośrednio im zagraża. Nieodłącznym elementem tej zmyślonej teorii jest przedstawienie Polski jako państwa, którego polityka jest motywowana rzekomym imperializmem. To fake newsy, a w rzeczywistości Polska jest częścią NATO i działa na rzecz pokoju i stabilności w regionie.

Czytaj też:
Kreatywne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespole. Ekspert wyjaśnia

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: X / Stanisław Żaryn
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom