Dlaczego w Polsce nie ma bezpańskich zwierząt na ulicach? Porównanie z Ukrainą

Dlaczego w Polsce nie ma bezpańskich zwierząt na ulicach? Porównanie z Ukrainą

Dodano: 
Szczenięta na podwórku, zdjęcie ilustracyjne
Szczenięta na podwórku, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Mojpe
W Polsce zauważalny jest brak bezdomnych zwierząt na ulicach dużych miast i na wsiach. Jest to zasługa systemowego podejścia do tego problemu, m.in. funkcjonowania Eko patroli.

Jednym z kluczowych powodów braku bezpańskich zwierząt w Polsce jest dobrze zorganizowany system kontroli i zarządzania zwierzętami domowymi. Ukraina boryka się z trudnościami wynikającymi z braku skuteczności systemu sterylizacji i regulacji populacji zwierząt. Prowadzi to do niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów, a co za tym idzie wzrostu liczby bezpańskich zwierząt na ulicach.

Polska posiada bardziej zaawansowany system kontroli, w tym zakrojone na szeroką skalę programy sterylizacji i adopcji czworonogów. Organizacje i agencje rządowe aktywnie promują i regulują ten proces, co pomaga utrzymać kontrolę nad populacją zwierząt i zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt. Ponadto liczne organizacje pozarządowe organizują zbiórki na badanie weterynaryjne dla rannych i zaniedbanych zwierząt, a w miarę możliwości starają się im znaleźć kochające domy.

Eko Patrol. Jakie są jego funkcje?

Coraz więcej miast (np. Warszawa, Radom Kraków, Białystok...) decyduje się wydzielić specjalne formacje w obrębie służb miejskich. To Eko Patrole (albo pogotowia interwencyjne), które specjalizują się w działaniach na rzecz ochronny środowiska.

W Warszawie wszystkie sprawy związane ze zwierzętami są obsługiwane przez Eko Patrol, który wyłapuje je z ulic oraz zapewnia niezbędną pomoc. Eko Patrol nie tylko ratuje zwierzęta z trudnych sytuacji, ale także uczy mieszkańców, jak właściwie je traktować. Niedawno zorganizowano wykład na ten temat dla dzieci, w ramach wspólnej ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”.

„Uczniowie usłyszeli jak wygląda dzień pracy Strażników Miejskich Eko Patrolu: w jaki sposób odławiają bezdomne zwierzęta i przywożą je do schroniska, jakie mają narzędzia pracy, ile najdłużej trwało łapanie bezdomnego zwierzęcia (4 godziny), jakie zgłoszenie było najbardziej zaskakujące (do boa w prywatnym wc, do ptasznika w sklepie z tkaninami, do egzotycznej, ogromnej ćmy, którą przywieziono z podróży w doniczkowym kwiatku prezencie)” – czytamy.

Ogólnie rzecz biorąc, systemowe podejście do kontroli i zarządzania populacją zwierząt prowadzi do uderzających różnic między Polską a Ukrainą w liczbie bezpańskich zwierząt na ulicach. Polska ma już wypracowane podejście do zmniejszania liczby bezpańskich zwierząt, podczas gdy Ukraina nadal potrzebuje rozwiniętego systemu kontroli, aby rozwiązać ten problem.

facebookCzytaj też:
Zaskoczyło nas w Polsce. Te komunikacyjne kwestie nurtują Ukraińców

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom