Zakaz handlu w niedziele. Dlaczego Ukraińców zaskakuje ta regulacja?

Zakaz handlu w niedziele. Dlaczego Ukraińców zaskakuje ta regulacja?

Dodano: 
Ilustracyjne zdjęcie, sklep z rzeczami
Ilustracyjne zdjęcie, sklep z rzeczami Źródło:Pexels / shattha pilabut
Jakie zwyczaje i zasady zaskakują Ukraińców w Polsce? Jedną z nich jest zakaz handlu w niedziele. Dlaczego został wprowadzony?

Polska jest krajem, który zaskakuje swoją wyjątkowością i szczególnymi tradycjami, które czasami znacznie różnią się od ukraińskich. Kiedy po wybuchu wojny w Ukrainie Polska udzieliła schronienia milionom uchodźców, musieli oni dostosować się do nowych realiów i zasad życia w innym kraju. Dużym zaskoczeniem dla migrantów było ograniczenie handlu w niedziele. Wielu z nich nie rozumiało, dlaczego obowiązuje tu dość restrykcyjne prawo.

Zakaz handlu w niedziele. Dlaczego został wprowadzony w Polsce?

Od 1 marca 2018 roku obowiązuje ustawa ograniczająca handel. W niedziele i święta jest on zakazany w placówkach handlowych, a także zakazane jest nakładanie na pracowników obowiązków związanych z handlem. Ustawa określa również wyjątki, tzw. niedziele handlowe.

Co ciekawe, jest również spis miejsc, w których nie obowiązuje zakaz handlu – nawet wtedy, gdy w kalendarzu przypada niedziela niehandlowa. W tego typu dni można zrobić zakupy m.in.: na stacjach paliw, w aptekach, w zakładach leczniczych dla zwierząt czy w placówkach pocztowych.

„Ograniczenie handlu w niedziele jest ważnym społecznie zagadnieniem. Może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych. Wśród osób zatrudnionych w handlu istotną grupę stanowią kobiety-matki, a niedziela to często najbardziej dogodny moment na spędzenie czasu z dziećmi i rodziną. Wolna od pracy niedziela daje wszystkim członkom rodziny możliwość wspólnego odpoczynku i przywraca jej pierwotny sens związany ze świętowaniem tego dnia” – czytamy na stronie rządu.

Zakaz handlu w niedziele w Polsce. Dlaczego zaskakuje Ukraińców?

Ukraina słynie z „kultury 24/7”, gdzie dosłownie wszystkie sklepy i usługi działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ukraińcy są przyzwyczajeni do tego, że w każdej chwili mogą zrobić zakupy. Często to właśnie na wizyty w galeriach handlowych przeznaczają swój wolny czas.

Dlatego też, kiedy znajdują się w Polsce, gdzie handel w niedziele jest ograniczony, dla wielu jest to duże zaskoczenie. Różnica między poglądami kulturowymi na temat wypoczynku i czasu wolnego może prowadzić do interesującej wymiany zdań między Ukraińcami i Polakami.

Czytaj też:
„Nareszcie otrzymałam zielone światło od lekarzy”. Ukraińska tenisistka Switolina powraca na kort
Czytaj też:
Ukraińskie danie z wyjątkową kombinacją smaków. Jak przygotować okroszkę?

Autor: Anastasija Bohdan
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom