Wszystkich Świętych w Polsce i Ukrainie. Czym się różną tradycje i zwyczaje?

Wszystkich Świętych w Polsce i Ukrainie. Czym się różną tradycje i zwyczaje?

Dodano: 
Cmentarz podczas Wszytskich Świętych
Cmentarz podczas Wszytskich Świętych Źródło:Shutterstock / Mazur Travel
Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej jego historii, zwyczajom i znaczeniu.

Wszystkich Świętych w Polsce to ważne i uroczyste święto, które ma głęboko zakorzenione tradycje i znaczenie kulturowe. To czas, w którym Polacy oddają hołd zmarłym i wspominają swoich przodków. Dzięki modlitwom, zniczom i wizytom na cmentarzach, ludzie wyrażają swoją pamięć, miłość i szacunek wobec tych, którzy odeszli. To święto jednoczy społeczeństwo w duchowej refleksji i wspólnym przeżywaniu tradycji.

1 listopada – dzień wolny od pracy

1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, jest jednym z nielicznych dni w Polsce, który jest uznawany za dzień wolny od pracy. To oznacza, że większość Polaków może w pełni skoncentrować się na jego znaczeniu i spędzić czas z rodziną. Sklepy, instytucje publiczne oraz wiele firm i przedsiębiorstw tego dnia są zamknięte.

Historia Wszystkich Świętych

Obchody Wszystkich Świętych w Polsce mają swoje korzenie w średniowieczu. Święto to zostało wprowadzone przez papieża Grzegorza IV w VIII wieku, ale pierwotnie obchodzone było w maju. W Polsce data 1 listopada zaczęła dominować na przełomie X i XI wieku, kiedy to król Bolesław Chrobry zaproponował ją jako bardziej odpowiednią, ze względu na zbliżone obchody w kościołach wschodnich i zachodnich.

W Polsce obchody Wszystkich Świętych skoncentrowały się na modlitwach za zmarłych i odwiedzaniu cmentarzy. Tradycja ta rozwinęła się w miarę upływu czasu, prowadząc do wyjątkowych zwyczajów i obrzędów, które wciąż są żywe w polskiej kulturze.

Polacy oddają hołd zmarłym przodkom

Przed samym dniem świętym, czyli w przeddzień Wszystkich Świętych, wielu Polaków zabiera się za sprzątanie grobów swoich bliskich na cmentarzach. Zbliżająca się jesień to nie tylko okazja do uporządkowania miejsc spoczynku przodków, ale także do odbudowy grobów, które przez lata zostały zaniedbane i zapomniane.

W dniu święta tłumy ludzi udają się na cmentarze. Warto podkreślić, że jest to jeden z nielicznych dni w roku, kiedy cmentarze stają się centrami życia społecznego. Ludzie spędzają czas na opiece nad grobami, sprzątaniu, ozdabianiu ich kwiatami i zapalaniu zniczy, które stanowią symbol wiecznej pamięci.

To właśnie znicze są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego dnia. Te małe płonące świece stanowią symboliczny gest hołdu i modlitwy za dusze zmarłych. Polacy starają się zapalić znicze nie tylko na grobach swoich przodków, ale także przy pomnikach i grobach poległych żołnierzy, miejscach bitew i ważnych wydarzeń historycznych. To sposób na wyrażenie szacunku i pamięci wobec tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

Dzień Zaduszny. Drugi dzień świętowania

Następnego dnia, 2 listopada, w Polsce obchodzone jest Święto Wszystkich Zmarłych, nie tylko Świętych Męczenników. W tym dniu Kościół wspomina dusze tych, którzy przebywają w czyśćcu. To czas, w którym Polacy modlą się za zmarłych, prosząc o ich nawrócenie i odrodzenie w wieczności. Tradycyjnie tego dnia odwiedza się cmentarze, podobnie jak w dniu Wszystkich Świętych.

Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do 1 listopada, 2 listopada nie jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Niemniej jednak, wiele osób nadal znajduje czas, aby odwiedzić cmentarze albo pomodlić się za bliskich, nawet jeśli oznacza to krótką chwilę z dala od codziennych obowiązków zawodowych.

Czy Ukraińcy także obchodzą Dzień Wszystkich Świętych?

1 listopada na zachodnich obszarach Ukrainy, które wcześniej były częścią Rzeczypospolitej, także obchodzi się Dzień Wszystkich Świętych. To święto łączy różne kultury i wyznania, ponieważ ludzie niezależnie od swojego pochodzenia i religii wspólnie upamiętniają swoich zmarłych bliskich. W tym dniu Ukraińcy ozdabiają cmentarze chryzantemami i zapalają znicze. W zachodnich regionach, gdzie tradycje polskie i ukraińskie łączą się ze sobą, wspólne obchodzenie tego święta jest przykładem wzajemnego szacunku i akceptacji kulturowej.

– We Lwowie również obchodzimy Dzień Wszystkich Zmarłych, chociaż jestem grekokatoliczką, a część mojej rodziny to prawosławni. Ale 1 listopada zawsze chodzimy na cmentarz uczcić pamięć naszych bliskich. Warto zaznaczyć, że w Ukrainie ten dzień nie jest wolny od pracy, bo nie jest to państwowe święto – opowiada Mariana ze Lwowa.

Warto zaznaczyć, że w przeważającej części wschodnich obwodów Ukrainy takie tradycje i obyczaje związane z obchodzeniem Dnia Wszystkich Świętych nie są powszechne ani nie mają takiego samego znaczenia, jak w zachodnich obszarach kraju. Owa różnica wynika z historycznych i kulturowych wpływów oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego między regionami.

Czytaj też:
Nowy odcinek „wideo słownika”. Fałszywi przyjaciele polskiego i ukraińskiego

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: WPROST.pl, Monitor Wołyński
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom