Obchody Nowego Roku w Ukrainie: zmiany i wyzwania związane z wojną

Obchody Nowego Roku w Ukrainie: zmiany i wyzwania związane z wojną

Dodano: 
People Toasting Wine Glasses
People Toasting Wine Glasses Źródło: Pexels
Świętowanie Nowego Roku w Ukrainie jest nadal ważną tradycją, ale wraz z wybuchem wojny zmieniło się jego znacznie. Pojawiły się także nowe zasady. Poniżej opisujemy niektóre z nich.

Początek nowego roku w Ukrainie tradycyjnie był postrzegany jako radosne i huczne święto wypełnione fajerwerkami, światłami i różnymi festynami. Jednak wybuch wojny na pełną skalę był dramatyczną zmianą w świętowaniu dla Ukraińców. Stopniowo obchody zmieniły się w bardziej ostrożne i skromne, z naciskiem na bezpieczeństwo i znaczenie ratowania życia.

Ograniczenia w korzystaniu z materiałów pirotechnicznych

Jedną z pierwszych zmian było ograniczenie używania fajerwerków, które zostało wprowadzone ze względu na trwającą wojnę i niestabilną sytuację w kraju. Zakaz ten został wprowadzony w celu uniknięcia możliwych zagrożeń i uwzględnienia okoliczności działań zbrojnych. Choć wcześniej nikt nie brał pod uwagę takich ograniczeń, nowe zasady wymagają od obywateli zmiany podejścia do Nowego Roku.

– Policja będzie reagować na przypadki (sprzedaży lub używania fajerwerków – red.). Apeluję do osób, które mają zdecydowany zamiar to zrobić – nie róbcie tego. Pomyślcie o ludziach, którzy są psychicznie dotknięci wojną, którzy mogą pomylić dźwięki fajerwerków z odgłosami eksplozji – powiedziała Mariana Rewa, rzeczniczka Narodowej Policji Ukrainy, ukraińskiemu portalowi Suspilne.

Nowy Rok i nowe priorytety

Z tego powodu bezpieczeństwo stało się teraz najważniejsze. Ludzie wybierają spokojniejsze opcje obchodzenia świąt: unikają dużych grup ludzi, wydarzeń ulicznych i imprez, a spotkania towarzyskie przenoszą do domów. Dzięki temu witają Nowy Rok z rodziną i przyjaciółmi bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka.

W tym czasie intensyfikuje się również działalność charytatywna. Ukraińcy skupiają swoją uwagę na pomocy żołnierzom na froncie i wspieraniu tych, którzy doświadczają trudności z powodu wojny. Zamiast wydawać pieniądze na fajerwerki, ludzie wykorzystują je do wspierania ważnych inicjatyw i przekazywania darowizn potrzebującym. Nowy Rok stał się odzwierciedleniem solidarności i wsparcia, a każdy chce dołożyć swoją cegiełkę do pomocy tym, którzy bronią kraju.

Czytaj też:
Melodie bożonarodzeniowe w Polsce. Muzyczny przewodnik po kolędach
Czytaj też:
Jak Ukraińcy spędzą Boże Narodzenie 2023? Data się zmienia, ale tradycje pozostają

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom