„Secondary Archive. Women Artists in War”. Akcja dla artystek z Ukrainy

„Secondary Archive. Women Artists in War”. Akcja dla artystek z Ukrainy

Dodano: 
Galeria Sztuki, zdjęcie ilustracyjne
Galeria Sztuki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Ukraińskie artystki mogą dołączyć do akcji „Secondary Archive. Women Artists in War”. Podpowiadamy, jak wziąć udział w tej inicjatywie.

Organizatorzy projektu „Secondary Archive” chcą tworzyć i rozbudowywać archiwum dzieł sztuki, które powstały w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wybrane prace zostaną również zaprezentowane na wystawie w Lublinie.

„Secondary Archive. Women Artists in War”

„Secondary Archive” to wirtualna galeria artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, która została założona w 2020 roku przez polską Fundację Katarzyny Kozyry we współpracy z instytucjami z Węgier, Słowacji i Czech. Dzięki fundacji powstał osobny projekt o nazwie „Secondary Archive. Women Artists in War”. Akcja jest skierowana do młodych artystek z Ukrainy, które poruszają tematykę wojny w swojej twórczości. Styl i format prac nie mają znaczenia.

Aby wziąć udział w akcji, należy przygotować następujące dokumenty w dwóch wersjach językowych (ukraińskiej i angielskiej):

  • biografia (do 550 znaków);
  • list motywacyjny z uwzględnieniem praktyki artystycznej (maksymalna długość – 2000 znaków w jednym języku);
  • portfolio od 2 do 10 prac wraz z opisami zamieszczonymi w liście motywacyjnym (można przesłać linki do prac);
  • CV.

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: [email protected]. W temacie wiadomości należy wpisać: „Secondary Archive. Women Artists in War Open Call”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 grudnia 2023 roku. Wyróżnionych zostanie 15 artystek.

Czytaj też:
Sekrety skutecznej nauki języka polskiego. Praktyczne rady eksperta
Czytaj też:
Quiz. Jak Polacy obchodzą Święta Bożego Narodzenia?

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: naszwybir.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom