Quiz. Jak Polacy obchodzą Święta Bożego Narodzenia?

Quiz. Jak Polacy obchodzą Święta Bożego Narodzenia?

Dodano: 
Stół świąteczny na Wigilie
Stół świąteczny na Wigilie Źródło: Unsplash
Już niedługo Święta Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy quiz, w którym sprawdzicie, ile wiecie na temat pielęgnowanych przez Polaków tradycji.

Czy wiecie, dlaczego zostawia się wolne miejsce dla wędrowca przy wigilijnym stole? Czy potraficie wskazać tradycyjne potrawy, które królują na wigilijnym stole? Sprawdźcie swoją wiedzę na temat polskich zwyczajów świątecznych. Zachęcamy do rozwiązania naszego najnowszego quizu!

QUIZ:
Quiz. Jak Polacy obchodzą Święta Bożego Narodzenia?
QUIZ:
Вікторина. Як поляки святкують Різдво?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom