Harmonogram niedziel handlowych w grudniu. Pierwsza już dziś!

Harmonogram niedziel handlowych w grudniu. Pierwsza już dziś!

Dodano: 
Kobieta w centrum handlowe
Kobieta w centrum handlowe Źródło: Unsplash
W Polsce zmienił się harmonogram niedziel handlowych w grudniu. Stało się tak ze względu na zbieżność jednej z nich z Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy będzie można zrobić zakupy?

Zgodnie z polskim prawem w niedziele obowiązuje zakaz handlu. Są jednak wyjątki od tej reguły. Zakaz nie obowiązuje w siedem niedziel w roku, które obejmują ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzielę przed Wielkanocą i dwie przed Bożym Narodzeniem.

Jest również spis miejsc, w których nie obowiązuje zakaz handlu – nawet wtedy, gdy w kalendarzu przypada niedziela niehandlowa. W tego typu dni można zrobić zakupy m.in.: na stacjach paliw, w aptekach, w zakładach leczniczych dla zwierząt czy w placówkach pocztowych.

Niedziele handlowe w grudniu 2023 roku. Kiedy wypadają?

W 2023 roku niedziela handlowa miała obowiązywać 24 grudnia, czyli w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Z tego względu zaproponowano przeniesienie niedzieli handlowej na inny dzień.

Wspomniane zmiany zostały przypieczętowane przez Andrzeja Dudę 4 grudnia, kiedy to prezydent podpisał „Ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni”. W efekcie niedziela handlowa w Polsce została przesunięta z 24 grudnia na 10 grudnia. Kolejna niedziela handlowa przypadnie już za tydzień – 17 grudnia.

Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, niedziela 24 grudnia 2023 roku będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. „Jednocześnie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, ustanowiona zostanie tzw. niedziela handlowa 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych” – zapowiadano.

Czytaj też:
Lista lodowisk w Warszawie na sezon 2023/2024

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom