Dzień Wywiadu Wojskowego Ukrainy. „Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność!”

Dzień Wywiadu Wojskowego Ukrainy. „Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność!”

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, ukraińska flaga na spalonym czołgu
Zdjęcie ilustracyjne, ukraińska flaga na spalonym czołgu Źródło: Pexels / osks
Wołodymyr Zełenski i Kyryło Budanow zabrali głos w szczególnym dla Ukraińców dniu. „Profesjonalni. Odważni. Niewidzialni dla wroga. Z wami Ukraina jest zawsze o kilka kroków do przodu. Dziękuję za wynik!” – napisał prezydent. – Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność! – oznajmił szef wywiadu wojskowego Ukrainy.

Uczczenie Dnia Wywiadu Wojskowego w Ukrainie jest szczególnie ważne w czasach wojny, którą rozpętała Rosja. Codzienny wysiłek ukraińskich oficerów wywiadu wnosi znaczący wkład w walkę o niepodległość. Z okazji wspomnianego święta prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował okolicznościowy wpis. „Profesjonalni. Odważni. Niewidzialni dla wroga. Z wami Ukraina jest zawsze o kilka kroków do przodu. Dziękuję za wynik!” – napisał na Facebooku.

facebook

„Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność!”. Przemówienie Budanowa z okazji Dnia Wywiadu Wojskowego Ukrainy

Głos zabrał również szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kyryło Budanow podkreślił, że codzienna praca w ukraińskim wywiadzie wojskowym wymaga dużego wysiłku, wytrwałości, silnej woli, gruntownej wiedzy i umiejętności, a to wszystko przyczynia się do działania dla dobra państwa i interesów narodowych. Szef wywiadu wojskowego podziękował ukraińskim siłom specjalnym za ich służbę i profesjonalizm.

– Udane misje bojowe za liniami wroga, operacje specjalne, uwolnienie zakładników i jeńców wojennych sprawiły, że wkład oficerów wywiadu w walkę o suwerenność, integralność terytorialną państwa i wolność milionów Ukraińców jest bezcenny... Zemścimy się rosyjskiemu złu za naszych wojowników, za zabite i okaleczone dzieci, za sieroty i ich rodziców, za (wszystkie rosyjskie ataki na – red.) ukraińskie miasta i wsie, za nasze niebo, naszą ziemię i nasze morze! Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność! – podsumował Kyryło Budanow.

Czytaj też:
Najnowsza okładka tygodnika „Wprost”. Kogo przedstawia i do czego nawiązuje?
Czytaj też:
„Książka za worek śmieci”. Wspólne sprzątanie lasu z nagrodą w postaci książek

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: ukrinform.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom