Najnowsza okładka tygodnika „Wprost”. Kogo przedstawia i do czego nawiązuje?

Najnowsza okładka tygodnika „Wprost”. Kogo przedstawia i do czego nawiązuje?

Dodano: 
Okladka „Wprost”
Okladka „Wprost” Źródło: WPROST.pl
W najnowszym wydaniu „Wprost” poruszony został temat papieża Franciszka, który jedną ze swoich ostatnich wypowiedzi wywołał burzę. Wyjaśniamy, co stanowiło inspirację do powstania ostatniej okładki tygodnika.

Na najnowszej okładce polskiego tygodnika „Wprost” widać papieża Franciszka, który znajduje się w papamobile, a ten pojazd jest ustawiony na rosyjskim czołgu, który został oznaczony literą „Z”. Litera ta symbolizuje rosyjską, pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Autorem okładki jest rysownik Paweł Kuczyński.

Okładka tygodnika „Wprost”

Papież Franciszek: Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie

Powodem do dyskusji i stworzenia wspomnianej okładki było zdalne przemówienie papieża do katolików zgromadzonych na Dniach Młodzieży w Petersburgu. Podczas swojego wystąpienia Franciszek wezwał Rosjan, aby nie zapominali o swoich korzeniach.

– Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście potomkami wielkiej Rosji: wielkiej Rosji świętych, władców, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego imperium – wielkiego, oświeconego, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa. Jesteście potomkami wielkiej Matki Rosji, więc idźcie z nią naprzód. I dziękuję – dziękuję za wasz sposób bycia, za wasz sposób bycia Rosjanami – powiedział papież.

Ta wypowiedź wywołała oburzenie Ukrainy, ale także wiele krytycznych komentarzy wśród polityków z innych krajów, m.in. z Polski. Przemówienie papieża dla wielu zabrzmiało jak bagatelizowanie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„To bardzo niefortunne, że rosyjskie wielkomocarstwowe idee, które w rzeczywistości są przyczyną chronicznej agresji Rosji, świadomie lub nieświadomie wypływają z ust papieża, którego misją, w naszym rozumieniu, jest właśnie otwieranie oczu rosyjskiej młodzieży na destrukcyjny kurs obecnego rosyjskiego przywództwa” – napisał Oleg Nikolenko, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Papież tłumaczy się z głośnej wypowiedzi

Kilka dni po wypowiedzi, która wywołała kontrowersje, papież postanowił osobiście wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Franciszek zabrał głos w tej sprawie na pokładzie samolotu do Rzymu podczas powrotu z pielgrzymki do Mongolii. Papież podkreślił, że w swojej wypowiedzi miał na myśli kulturę i jej przekazywanie, a nie zapędy imperialistyczne.

Wcześniej stanowisko w sprawie zajęło Biuro Prasowe Watykanu. W oświadczeniu przekonywano, że papież nie gloryfikował imperializmu, a jedynie zachęcał młodych ludzi „do zachowania i promowania tego, co jest pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturowym i duchowym”.

Czytaj też:
Zmiany w zasadach wyjazdu za granicę dla wojskowych i ich rodzin. Co warto wiedzieć?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom