„Książka za worek śmieci”. Wspólne sprzątanie lasu z nagrodą w postaci książek
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

„Książka za worek śmieci”. Wspólne sprzątanie lasu z nagrodą w postaci książek

Dodano: 
Zbieranie śmieci, zdjęcie ilustracyjne
Zbieranie śmieci, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Warszawa zaprasza mieszkańców do sprzątania terenów zielonych przy Forcie Bema w zamian za cenne nagrody – książki. Jak wziąć udział w proekologicznej akcji?

Miłośnicy książek oraz ekologii w Warszawie mają kolejną okazję do aktywnego zaangażowania się w społeczną akcję „Książka za worek śmieci”. Wydarzenie, które zyskuje coraz większą popularność, ma na celu oczyszczenie zaśmieconych obszarów naturalnych i wymianę zebranych śmieci na wartościowe książki.

Inicjatywa „Książka za worek śmieci” narodziła się w 2019 roku dzięki zaangażowaniu podróżniczki i edukatorki Anny Jaklewicz. Jej celem jest nie tylko walka z zaśmieceniem, ale również promowanie ekologicznego myślenia i dbałości o środowisko. Uczestnicy akcji są zaproszeni do wzięcia udziału w sprzątaniu terenów zielonych, które ze względu na ilość śmieci wymagają interwencji.

Kiedy akcja odbędzie się w Warszawie?

Warszawa, jako jedno z miast włączających się w tę inicjatywę, przygotowała kolejne wydarzenie, które odbędzie się 16 września. Tym razem celem sprzątania będzie kompleks leśny przy Forcie Bema, znajdujący się między ulicami Obrońców Tobruku i E.A. Osmańczyka. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału, podkreślając, że dobre chęci i odpowiedni strój to wszystko, co potrzebne, by wziąć udział w akcji, bez względu na warunki atmosferyczne.

Anna Jaklewicz, pomysłodawczyni akcji, podkreśla, że wcześniejsze edycje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Udział w nich wzięli zarówno dorośli, jak i dzieci, co dowodzi, że idea sprzątania dla dobra środowiska znajduje mocny oddźwięk w społeczeństwie. Każdy uczestnik otrzyma niezbędne do pracy rękawice i worki na śmieci. Wcześniej trzeba zarejestrować się za pośrednictwem formularza.

Na co mogą liczyć uczestnicy akcji?

W tegorocznej edycji, pierwsze 50 zarejestrowanych osób otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci książek. Pozostali również mogą dołączyć, jednak liczba nagród może być ograniczona. Dla dzieci i młodzieży przewidziano specjalną pulę książek, a udział w akcji jest możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych.

Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć także w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym recyklingu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii i opakowań, co dodatkowo zwiększa wartość edukacyjną wydarzenia.

Czy można będzie wziąć udział w akcji w innych miastach?

Nie tylko Warszawa przystępuje do akcji „Książka za worek śmieci” – wydarzenia o podobnym charakterze odbędą się także w innych miastach Polski, takich jak Kraków, Łódź, Wrocław, Olsztyn, Poznań, Gdańsk, Szczecin i wiele innych. Dzięki zaangażowaniu społeczności, akcja ma potencjał nie tylko na uprzątnięcie otoczenia, ale również na zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania i ekologii na szerszą skalę.

Czytaj też:
Rezydencja dla utalentowanych artystów LGBTQIA+. Ostatnie dni rejestracji
Czytaj też:
Jak będzie wyglądać świąteczna iluminacja w Warszawie? Projekt dekoracji

Źródło: warszawa.naszemiasto.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom