Rezydencja dla utalentowanych artystów LGBTQIA+. Ostatnie dni rejestracji

Rezydencja dla utalentowanych artystów LGBTQIA+. Ostatnie dni rejestracji

Dodano: 
Grupa ludzi wspierających ruch LGBT
Grupa ludzi wspierających ruch LGBT Źródło: Unsplash
Galeria Labirynt z Lublina otwiera swoje drzwi dla utalentowanych artystów LGBT+ z Ukrainy, aby mogli wziąć udział w niezapomnianej artystycznej rezydencji. Jak się na nią dostać?

Inicjatywa zorganizowana przez galerię ma na celu wsparcie i rozwijanie twórczości artystycznej w obrębie społeczności LGBTQIA+. W okresie pobytu artyści będą mieli możliwość skupienia się na swojej twórczości, szukaniu inspiracji i realizowaniu swoich pomysłów.

Co będzie się działo podczas rezydencji artystów?

Głównym celem rezydencji jest stworzenie warunków do twórczego rozwoju i wymiany doświadczeń między uczestnikami. Podczas pobytu w Lublinie artyści będą mogli poczuć pełną swobodę w swojej działalności twórczej. Oznacza to, że będą mogli organizować wystawy, prezentacje swoich prac, prelekcje, a nawet prowadzić warsztaty dla zainteresowanych. Podczas rezydencji zostaną również zorganizowane jedno lub dwa spotkania autorskie w formie rozmów artystycznych lub innych form (prezentacja performensu, projekcje wideo, dyskusje, warsztaty itp.).

Kto finansuje przyjazd artystów z Ukrainy?

Organizatorzy rezydencji zapewniają znaczne wsparcie uczestnikom. Dla artystów przewidziano:

  • zakwaterowanie;
  • koszty podróży z Ukrainy do Lublina i z powrotem pociągiem lub autobusem;
  • kieszonkowe: 2000 złotych na miesiąc;
  • budżet na produkcję w Lublinie: 1000 złotych (opcjonalnie).

Rezydencja potrwa jeden miesiąc, z możliwością rozpoczęcia we wrześniu 2023 roku. Główne miejsce przeprowadzenia rezydencji to Biblioteka Azyl w Galerii Labirynt w Lublinie.

Jak wziąć udział?

Jeśli jesteś przedstawicielem społeczności LGBT+ i zajmujesz się sztuką, to doskonała okazja, aby pokazać swój talent i dołączyć do społeczności artystycznej. Aby wziąć udział, musisz złożyć podanie, wysyłając e-mail na adres [email protected] do 31 sierpnia z tematem: Queer Station. W wiadomości musisz podać swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, portfolio lub link do strony internetowej oraz planowany termin przyjazdu. Nie zapomnij odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej identyfikacji ze społecznością LGBT+ oraz daty wyjazdu z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku.

Czytaj też:
Wydarzenie charytatywne w Warszawie. Jak pomóc Siłom Zbrojnym Ukrainy?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Biblioteka Azyl / Galeria Labirynt
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom