Wydarzenie charytatywne w Warszawie. Jak pomóc Siłom Zbrojnym Ukrainy?

Wydarzenie charytatywne w Warszawie. Jak pomóc Siłom Zbrojnym Ukrainy?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, plakat wspierający Ukrainę
Zdjęcie ilustracyjne, plakat wspierający Ukrainę Źródło:Unsplash
24 sierpnia w Warszawie odbędzie się akcja charytatywna mająca na celu wykonanie amuletów i obrazków dla ukraińskich żołnierzy. Jak można wziąć udział w wydarzeniu?

24 sierpnia, z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, w Warszawie odbędzie się wydarzenie charytatywne, którego celem jest wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. Akcja jest organizowana przez ukraińskich wolontariuszy. „Naszą misją jest ich wspieranie i jednoczenie. W tym wyjątkowym dniu zapraszamy do wspólnego zrobienia dobrego uczynku” – czytamy na stronie organizatorów.

Wyjątkowa akcja na Dzień Niepodległości Ukrainy. Jak się zarejestrować?

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich – dorosłych i dzieci. W czasie jego trwania będzie można:

  • odwiedzić pracownię tworzenia świec i stworzyć amulet-symbol, który wolontariusze przekażą żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy;
  • najmłodsi goście będą mogli skorzystać z możliwości wykonania zmywalnego makijażu;
  • dzieci będą miały okazję napisać listy lub narysować obrazki dla żołnierzy, które również zostaną wysłane na linię frontu;
  • dla uczestników będzie przygotowana aromatyczna kawa i ciastka od wolontariuszy, a całe wydarzenie będzie okazją do spotkania podobnie myślących ludzi.

Na wydarzeniu obecny będzie fotograf. Akcja odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 16:00 przy ulicy Brzeskiej 24C w Warszawie. Organizatorzy zachęcają uczestników do przynoszenia żywności i artykułów higienicznych potrzebnych żołnierzom, takich jak m.in. jedzenie do szybkiego przygotowania o długim terminie przydatności, słodycze czy chusteczki nawilżane.

Do akcji charytatywnej można dołączyć, rejestrując się wcześniej za pośrednictwem strony internetowej.

Czytaj też:
Wydarzenia poświęcone Dniu Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Program

Zdjęcie żołnierza z pomocą humanitarną od wolontariuszy warsaw_volontier
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / warsaw_volonter
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom