Dźwięk syren alarmowych. Stolica Polski odda hołd bohaterom powstania warszawskiego

Dźwięk syren alarmowych. Stolica Polski odda hołd bohaterom powstania warszawskiego

Dodano: 
Syrena, zdjęcie ilustracyjne
Syrena, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Dziś w Warszawie o godzinie 17.00 rozlegnie się dźwięk syren. Jednak nie będzie to sygnał świadczący o zbliżającym się zagrożeniu, a sposób na oddanie hołdu bohaterom powstania warszawskiego.

1 sierpnia Polacy czczą pamięć o powstańcach warszawskich, którzy walczyli z niemieckim okupantem, aby Polska była niepodległa. Ze względu na to historyczne wydarzenie w polskich miastach, m.in. w Warszawie, zabrzmią syreny alarmowe.

Moment, w którym zostaną włączone, nie jest przypadkowy. Odbędzie się to w tzw. godzinę „W”. Godzina „W” to kryptonim daty, kiedy miały rozpocząć się walki powstańców warszawskich z wrogiem – 1 sierpnia 1944 roku. Litera „W” ma swoje prawdopodobne źródło w nawiązaniu do słowa „wybuch”.

79. rocznica powstania warszawskiego. „Warszawa może być wzorem dla naszych ukraińskich braci i sióstr”

Warto pamiętać, że tego dnia syreny nie są komunikatem ostrzegawczym, a sposobem na symboliczne oddanie czci. – Prosimy wszystkich warszawiaków, by informowali swoich ukraińskich gości o naszej tradycji. To moment, w którym pokazujemy, że Warszawa pomimo tego, że była zrównana z ziemią, nigdy się nie poddaje i może być wzorem dla naszych ukraińskich braci i sióstr. Chcemy im wysłać zapewnienie, że ich miasta też podniosą się z tej tragedii, a Warszawa jest gotowa pomagać – zaapelował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Powstanie warszawskie. Co warto wiedzieć o bohaterskim zrywie?

Decyzja o walce z Niemcami w Warszawie została podjęta przez gen. Tadeusza Komorowskiego, „Bora”, 22 lipca. W sztabie oceniano, że Armia Krajowa będzie w stanie utrzymać miasto zaledwie kilka dni, dlatego sukces powstania uzależniono od szybkiego załamania wojsk niemieckich i wkroczenia Rosjan do miasta.

Według szacunków 16 tys. powstańców straciło życie w walkach o stolicę, a 25 tys. zostało rannych. Zakłada się, że powstanie warszawskie pochłonęło 150-180 tys. ofiar cywilnych. Na Woli zebrano 12 ton popiołów podchodzących ze spalonych zwłok zamordowanych Polaków, a skala zniszczeń materialnych w Warszawie stanowiła 72 proc. zabudowy mieszkalnej oraz 90 proc. zabytków.

Czytaj też:
Dokumentowanie zbrodni wojennych. Jak o nich opowiedzieć i pomóc ukarać sprawców?

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom