Dokumentowanie zbrodni wojennych. Jak o nich opowiedzieć i pomóc ukarać sprawców?

Dokumentowanie zbrodni wojennych. Jak o nich opowiedzieć i pomóc ukarać sprawców?

Dodano: 
Zrujnowany dom w Ukrainie
Zrujnowany dom w Ukrainie Źródło: Unsplash
Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła zbieranie relacji uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się w Polsce po 24 lutego 2022 roku. Celem akcji jest pozyskanie materiału dowodowego do wykorzystania przed sądami międzynarodowymi i krajowymi. Podpowiadamy, jak opowiedzieć swoją historię.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zbiera zeznania Ukraińców, którzy schronili się w Polsce po 24 lutego 2022 r., aby wykorzystać je jako dowód przed sądami międzynarodowymi i krajowymi. Fundacja twierdzi, że jest to jedna z metod dokumentacji, która pomoże stworzyć bazę materiałów dotyczących rosyjskich zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.

Kto może zgłosić się do Fundacji?

Badanie obejmuje różne rodzaje przestępstw, w tym ostrzał obszarów mieszkalnych, szkół, szpitali i innych obiektów cywilnych, wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywych tarcz, tortury i nieludzkie traktowanie ludności cywilnej i jeńców wojennych, egzekucje, przymusowe deportacje, tworzenie baz wojskowych w obiektach cywilnych, uprowadzenia, gwałty i grabieże.

Organizatorzy wzywają wszystkich, którzy doświadczyli takich zbrodni lub byli ich świadkami, do opowiedzenia swojej historii w celu zebrania dokumentacji. Może ona zostać wykorzystana jako dowód w międzynarodowych procesach przeciwko sprawcom. Zebrane informacje mogą również pomóc w należytym uznaniu cierpienia ofiar zbrodni.

Сhcę porozmawiać o moich wspomnieniach. Gdzie mogę się zgłosić?

Aby wziąć udział w badaniu, można zgłosić się za pomocą formularza online, wysyłając maila na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 798 004 718 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00). Później jeden z pracowników Fundacji umówi się z kandydatem na rozmowę.

Czytaj też:
W Ukrainie powstał Przewodnik bez barier. Dlaczego jest potrzebny?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom