Ambasador Ukrainy w Polsce odebrał honorową nagrodę. „Wszyscy jesteśmy zjednoczeni”

Ambasador Ukrainy w Polsce odebrał honorową nagrodę. „Wszyscy jesteśmy zjednoczeni”

Dodano: 
Wasyl Zwarycz odbiera nagrodę
Wasyl Zwarycz odbiera nagrodę Źródło:Telegram / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce, został uhonorowany prestiżową nagrodą Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP za wyjątkową postawę Narodu Ukraińskiego i Ukrainy w obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji.

31 maja Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, został uhonorowany nagrodą Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP za wyraz najwyższego uznania dla heroicznej postawy Narodu Ukraińskiego i Ukrainy w obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ambasador Zwarycz wyraził swoją wdzięczność kapitule, społeczności akademickiej oraz wszystkim obecnym za szczere wsparcie udzielane Ukraińcom szukającym schronienia przed wojną oraz za wielowymiarową pomoc w walce z rosyjskim agresorem.

W swoim przemówieniu Wasyl Zwarycz podziękował za wyróżnienie w imieniu wszystkich Ukraińców, w tym żołnierzy, którzy dzielnie walczą o wolność swoją i innych. Wskazał na trudną sytuację, z jaką borykają się mieszkańcy Ukrainy, codziennie narażeni na ostrzał, ataki rakietowe i drony rosyjskie. W imieniu narodu ukraińskiego, cierpiącego zarówno na terytoriach czasowo okupowanych przez Rosję, jak i w miastach Ukrainy, Wasyl Zwarycz podziękował za wsparcie i zainteresowanie losami Ukraińców.

– Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu tych matek z dziećmi, osób starszych i sierot, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w Polsce. Jesteśmy dziś wszyscy zjednoczeni, ponieważ chcemy zwyciężyć – dodał Wasyl Zwarycz.

Wasyl Zwarycz: Musimy być zjednoczeni, aby zwyciężyć razem

W swoim wystąpieniu ambasador Ukrainy docenił również postawę polskiego społeczeństwa, która jego zdaniem powinna stanowić wzór dla całego wolnego świata. Podkreślił, że prawdziwi przyjaciele, którzy sami doświadczyli barbarzyństwa w przeszłości, pragną pokoju dla przyszłych pokoleń.

– Dziś żyjemy w historycznym momencie, którego nie możemy zepsuć. Musimy być zjednoczeni, aby zwyciężyć razem. Musimy walczyć o nasze wspólne wartości nawet za cenę własnego życia – powiedział Wasyl Zwarycz.

Czytaj też:
Polska planuje aneksję zachodniej części Ukrainy? Haniebny fake news Rosji
Czytaj też:
Rusłan Stefańczuk z wizytą w Polsce. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przemawiał w Sejmie

Wasyl Zwarycz z przemówieniem w Uniwersytecie Jagiellońskim
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom