Rusłan Stefańczuk z wizytą w Polsce. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przemawiał w Sejmie

Rusłan Stefańczuk z wizytą w Polsce. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przemawiał w Sejmie

Dodano: 
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w Sejmie
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w Sejmie Źródło:Twitter / Sejm RP
W środę 24 maja przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce, podczas której odbyły się rozmowy dotyczące przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz członkostwa w NATO. Drugiego dnia wizyty polityk przemawiał podczas posiedzenia Sejmu.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk od środy przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. W jej ramach zaplanowano szereg spotkań, których celem jest działanie na rzecz wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy i wyrażenie wdzięczności Polsce i jej obywatelom za okazaną pomoc.

Spotkanie z marszałkami i odznaczenia

Rusłan Stefańczuk spotkał się m.in. z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, która podkreśliła, że wolna, niepodległa i bezpieczna Ukraina stanowi również gwarancję bezpieczeństwa dla Polski i całej Europy. Polska aktywnie popiera aspiracje Ukrainy w kwestii członkostwa w NATO oraz Unii Europejskiej. Podczas spotkania omówiono planowany 11. pakiet sankcji wobec Rosji, który ma zostać nałożony z powodu agresji zbrojnej na Ukrainę.

Rusłan Stefańczuk podkreślił, że przyjechał do Warszawy, aby „podziękować pani Elżbiecie za jej aktywność i przywództwo”, a także podziękować całemu polskiemu parlamentowi za działania wspierające Ukrainę. Witek i Stefańczuk rozmawiali także o przyszłości Ukrainy i odbudowie kraju. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wyraził nadzieję, że polskie firmy będą zaangażowane w ten proces.

twitter

Rusłan Stefańczuk spotkał się również z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Grodzki podkreślił determinację wyższej izby polskiego parlamentu w popieraniu Ukrainy i działaniu na rzecz przywrócenia jej pełnej integralności terytorialnej. Senat RP podjął już cztery uchwały wspierające Ukrainę. Marszałek Grodzki wyraził nadzieję, że na najbliższym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, planowanym na lipiec tego roku, zostaną podjęte kolejne kroki, aby Ukraina jak najszybciej znalazła się w strukturach NATO.

Na zakończenie spotkania Rusłan Stefańczuk uhonorował marszałków Sejmu i Senatu, Elżbietę Witek i Tomasza Grodzkiego, odznaczeniem: „Za zasługi dla narodu ukraińskiego”. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy rozmawiał także z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, z którym omówił kwestie dotyczące wsparcia militarnego dla Ukrainy, rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do UE oraz odbudowy zaatakowanego przez Rosję kraju.

twitter

Spotkanie z Ukraińcami w Warszawie

Na zakończenia pierwszego dnia wizyty przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk wraz z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem spotkali się z przedstawicielami ukraińskiej społeczności i wolontariuszami w Polsce. Spotkanie odbyło się w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Przedstawiciele Ukraińskiego Domu opowiedzieli przewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy o swojej działalności oraz o wyzwaniach, przed którymi stoją organizacje społeczne. Przedstawiono również rezultaty podejmowanych działań na rzecz pomocy dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terytorium Polski w ciągu pierwszego roku po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

facebook

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zwrócił się do Ukraińców.

– Dzisiaj jest bardzo ważne, aby każdy z nas się zaangazował. Jak powiedział prezydent Ukrainy, nas jest nie 40 milionów, nie 45, na całym świecie jest nas więcej. Musimy bardzo jasno zrozumieć, jak wspierać siebie nawzajem, jak pomagać każdemu na swoim poziomie – powiedział.

Ważne słowa podczas wystąpienia w Sejmie

W czwartek 25 maja, w ostatni dzień swojej wizyty w Polsce, Rusłan Stefańczuk wygłosił poruszającą przemowę w Sejmie, w której powrócił do momentu rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że od samego początku polski naród i państwo solidarnie stanęły ramię w ramię z Ukrainą, otwierając drzwi swoich domów dla uchodźców uciekających przed bombardowaniami okupantów. Stefańczuk docenił niezwykłe człowieczeństwo i determinację Polaków oraz ich bezwarunkową miłość wobec bliźnich. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przytoczył również słowa papieża Jana Pawła II. Cytował, że: wysoki poziom cywilizacji nie polega tylko na postępie gospodarczym, lecz przede wszystkim na moralności i duchowości.

Podczas swojego przemówienia Rusłan Stefańczuk poprosił o minutę ciszy dla tych, którzy na froncie, walcząc z rosyjskimi najeźdźcami, poświęcają swoje życie za wolną Ukrainę i w imię wartości, na których zbudowana jest wolna Europa. Polityk przekazał również słowa wdzięczności i pozdrowienia od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rosyjski agresor musi ponieść konsekwencje swoich bezprawnych działań, a już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy, aby stała się jeszcze piękniejsza niż przed wojną.

twitter

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wspomniał również o 80. rocznicy „straszliwych wydarzeń na Wołyniu” i złożył wyrazy szczerego współczucia rodzinom i potomkom ofiar. Podkreślił, że życie ludzkie jest równie cenne niezależnie od narodowości, płci czy religii i zapowiedział współpracę z Polską w duchu prawdy i pojednania. Rusłan Stefańczuk stwierdził, że nie można wyrywać kart z historii, lecz należy ją uczciwie zaakceptować, aby budować wspólną przyszłość. Przemowę zakończył słowami: „Chwała Ukrainie, chwała Polsce”, na co parlamentarzyści odpowiedzieli głośnymi brawami.

Czytaj też:
Nowy dekret Wołodymyra Zełenskiego. 9 maja Dniem Europy

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom