Nowy dekret Wołodymyra Zełenskiego. 9 maja Dniem Europy

Nowy dekret Wołodymyra Zełenskiego. 9 maja Dniem Europy

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 
Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym od 2023 roku Ukraina 9 maja będzie obchodziła Dzień Europy. Dokument został opublikowany na oficjalnej stronie prezydenta.

Na stronie Kancelarii Prezydenta Ukrainy został opublikowany dekret Wołodymyra Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy. „Świadomy europejskiej tożsamości narodu ukraińskiego, w celu wzmocnienia jedności narodów Europy, zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim, zademonstrowania przywiązania do ideałów i wartości demokracji, wsparcia inicjatyw młodzieży i innych stowarzyszeń publicznych, niniejszym postanawiam ustanowić w Ukrainie Dzień Europy, który będzie obchodzony corocznie 9 maja wspólnie z państwami Unii Europejskiej” – czytamy w wydanym dokumencie.

8 maja – Dzień Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem

Wołodymyr Zełenski złożył również w Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy proponującej ustanowienie 8 maja Dniem Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej.

– Nigdy nie zapomnimy wkładu narodu ukraińskiego w zwycięstwo nad nazizmem. I nie pozwolimy nikomu wymazać roli Ukraińców w tym zwycięstwie, (roli – red.) naszego narodu, pokolenia – podkreślił prezydent Ukrainy. (...). Nie pozwolimy, aby ktokolwiek kłamał, że to zwycięstwo mogło się dokonać bez udziału naszego państwa czy narodu. Razem zniszczyliśmy zło, tak jak teraz razem stawiamy czoła podobnemu złu – podkreślił w przemówieniu Wołodymyr Zełenski.

Do 2015 roku Ukraina obchodziła zakończenie II wojny światowej 9 maja, tak samo jak Rosja. W 2015 roku obchody przeniesiono na 8 maja, ustanawiając go Dniem Pamięci i Pojednania.

Czytaj też:
„Matka. Obrończyni. Duma dla narodu”. Wielkie wyróżnienie dla Ołeny Zełenskiej
Czytaj też:
„Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji”. Wszystkich łączy jeden cel

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: president.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom