„Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji”. Wszystkich łączy jeden cel

„Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji”. Wszystkich łączy jeden cel

Dodano: 
Książka na czarnym tle
Książka na czarnym tle Źródło:Unsplash
Paweł Pieniążek napisał książkę „Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji”. Polski dziennikarz przedstawił historie ludzi, których łączy jeden cel – walka na rzecz suwerenności swojej ojczyzny.

Książka „Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji” przedstawia kilkadziesiąt historii Ukraińców, którzy na własnej skórze poczuli realia pełnoskalowej rosyjskiej agresji. „Ukraiński opór zbrojny przeciwko rosyjskiej inwazji przykuł uwagę świata. Jednak za jego sukcesem stoi nie tylko siła militarna, ale oddolne, czasami bardzo skromne, działania milionów obywateli” – czytamy w opisie książki. „Opór to bowiem przekazanie pieniędzy na siły zbrojne, przyniesie herbaty na posterunek, ewakuowanie ludności cywilnej czy organizowanie pomocy, a czasami pozostanie w domu” – podano dalej.

„Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej agresji”. O czym jest książka?

Autorem książki „Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji” jest znany polski dziennikarz i reporter wojenny Paweł Pieniążek, który w momencie wybuchu pełnowymiarowej wojny w Ukrainie znajdował się w Charkowie. Dziennikarz był świadkiem wojennych realiów, m.in. – tak jak inni – ukrywał się przed ostrzałami w schronie przeciwbombowym, gdy nad głowami unosiły się dźwięki syren przeciwlotniczych.

Autor pokazuje wojnę oczami zwykłych obywateli, a nie polityków czy postaci publicznych. Bohaterami książki są Ukraińcy – kobiety, mężczyźni, ludzie w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi. Wszystkich łączy jednak to, że chociaż nikt z nich nie był gotowy na wojnę, to w obliczu zagrożenia każdy stawiał opór tak, jak tylko mógł.

„Niemal z dnia na dzień ludzie kultury, sportowcy, informatycy, personel medyczny, pośrednicy nieruchomości, emeryci musieli zmienić swoje dotychczasowe życie i zmierzyć się z wojną, która stała się jednym z największych wyzwań Europy od końca drugiej wojny światowej. To właśnie tym osobom Paweł Pieniążek poświęcił swoją nową książkę” – czytamy w opisie publikacji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: naszwybir.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom