Polska planuje aneksję zachodniej części Ukrainy? Haniebny fake news Rosji

Polska planuje aneksję zachodniej części Ukrainy? Haniebny fake news Rosji

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna czytający wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna czytający wiadomości Źródło:Pexels / Kaboompics .com
„Kreml podszywa się pod Ministerstwo Obrony Ukrainy” – ostrzega Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Rosyjscy propagandyści po raz kolejny próbują wpłynąć na relację między Polską a Ukrainą.

Rosyjscy propagandyści nie rezygnują ze swojego celu: w sieci codziennie pojawiają się fałszywe dokumenty, które mają zburzyć dobre relacje między Ukraińcami i Polakami. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, regularnie obala kolportowane przez Rosję fake newsy, ale ich liczba nie maleje.

Kreml podszywa się pod Ministerstwo Obrony Ukrainy

Jedną z głównych narracji kremlowskiej propagandy jest promowanie idei, że Polska ma własne plany i ambicje dotyczące zachodniej części Ukrainy. To kłamstwo. Polska aktywnie wspiera Ukrainę w jej walce o niepodległość. Z rosyjskich kampanii dezinformacyjnych wynika, że pod pretekstem pomocy zachodni sojusznicy tworzą warunki niezbędne do przejęcia terytorium Ukrainy.

„Rosja kontynuuje operacje dezinformacyjne przeciwko Polsce i Ukrainie. Kreml podszywa się pod Ministerstwo Obrony Ukrainy. Sfałszowany dokument ukraiński ma być »dowodem« na zaangażowanie Polski w wojnę oraz przygotowania do aneksji zachodniej Ukrainy” – napisał Stanisław Żaryn.

Rosyjskie służby wywiadowcze podszywają się pod szefa Sztabu Generalnego Ukrainy. Sfałszowany dokument rozpowszechniany przez rosyjską propagandę mówi o rzekomych ułatwieniach w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej przez żołnierzy chcących wspierać Ukrainę.

Celem tego fałszywego dokumentu jest wskazanie rzekomo istniejącej uproszczonej procedury wjazdu dla jednostek międzynarodowego kontyngentu, które rzekomo pojawią się lub zostaną utworzone na terytorium Polski. „Publikowany dokument stanowi dla Rosji »dowód« na bezpośrednie zaangażowanie Polski w wojnę po stronie Ukrainy, a także okazję do powtarzania kłamstw nt. rzekomych przygotowań RP do aneksji zachodniej Ukrainy. Kreml od wielu miesięcy prowadzi operację dot. rzekomego ataku Polski na Ukrainę" – napisał Stanisław Żaryn na Twitterze.

Sfabrykowany dokument jest udostępniany za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych kontrolowanych przez rosyjskie służby specjalne. Istnieje możliwość, że Kreml wkrótce spróbuje rozpowszechnić to kłamstwo „do innych obszarów językowych”. Jak zauważył Stanisław Żaryn, opisywana operacja potwierdza, że Rosja zamierza kontynuować działania dezinformacyjne, uznając je za część swojej kampanii wojskowej przeciwko Ukrainie.

Czytaj też:
Wojska NATO w Ukrainie? Kolejna rosyjska fałszywka w sieci
Czytaj też:
„Rosja wkrótce znów będzie wolna”. Najnowsze wiadomości z Biełgorodu

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Twitter / twitter.com/StZaryn
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom