„Rosja wkrótce znów będzie wolna”. Najnowsze wiadomości z Biełgorodu

„Rosja wkrótce znów będzie wolna”. Najnowsze wiadomości z Biełgorodu

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, żołnierze
Zdjęcie ilustracyjne, żołnierze Źródło: Pexels / Thang Cao
Rosyjskie jednostki wojskowe, walczące po stronie Ukrainy, poinformowały o całkowitym „wyzwoleniu” kilku miejscowości w obwodzie biełgorodzkim. Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion „Wolność Rosji” przekroczyły granicę z Rosją wraz ze sprzętem wojskowym i prowadzą tam operacje ofensywne.

22 maja w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim wybuchły walki, za które odpowiedzialność wzięły etniczne ugrupowania rosyjskie Rosyjski Korpus Ochotniczy (RKO) i Legion „Wolność Rosji”. Poinformowały o tym na swoich kontach na Telegramie.

Ukraiński wywiad zauważa, że rosyjska grupa dywersyjno-rozpoznawcza działa autonomicznie, ale ma wspólny cel z Siłami Zbrojnymi Ukrainy – stworzenie strefy bezpieczeństwa wokół niej. – Tak, potwierdzamy, że za wydarzenia odpowiedzialni są obywatele Rosji, a mianowicie RKO i Legion „Wolność Rosji”. Są to obywatele Rosji, którzy są zaangażowani w walkę zbrojną przeciwko reżimowi Putina, w tym przeciwko jego wojnie z Ukrainą – powiedział Andrij Jusów z wywiadu obronnego Ukrainy.

„Wyzwolenie” osiedli na terytorium Rosji

Obywatele Rosji walczący obecnie po stronie Ukrainy wyjaśnili, że chcą wyzwolić swój kraj od reżimu Putina. „Kraj pogrążony jest w otchłani pożarów, eksplozji i tajemniczych zgonów. Kreml jest rządzony przez skorumpowaną klikę, która uważa domy i pałace za miarę człowieka” – czytamy w depeszy RKO.

Żołnierze nie ukrywają swoich twarzy, a nawet nagrali wideo do swoich współobywateli. W swoim przemówieniu żołnierze Legionu „Wolność Rosji” podziękowali świadomym Rosjanom za wsparcie i wiarę oraz zapewnili, że będą walczyć z władzami Kremla. – Bądźcie odważni, nie bójcie się, bo wracamy do domu. Rosja wkrótce będzie wolna – zakończył swoje przemówienie lider grupy.

Na swoim kanale na Telegramie ochotnicy i bojownicy Legionu regularnie publikują nowe informacje o swojej operacji. Według najnowszych danych przeciwnicy Putina nadal posuwają się w głąb Rosji, zbliżając się do miasta Grajworon, 11 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Reakcja rosyjskich władz na wydarzenia w Biełgorodzie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że zabiło wszystkich dywersantów w regionie Biełgorodu. „Podczas operacji antyterrorystycznej formacje nacjonalistyczne zostały zablokowane i pokonane przez naloty, ostrzał artyleryjski i aktywne działania jednostek osłaniających granicę państwową Zachodniego Okręgu Wojskowego. Resztki nacjonalistów zostały zepchnięte z powrotem na terytorium Ukrainy, gdzie zostały poddane ostrzałowi, aż do całkowitego wyeliminowania” – podał resort w oświadczeniu.

Jednak kanały rosyjskich ochotników RKO i Legionu „Wolność Rosji” publikują posty, w których informują, że nadal robią postępy. „Rosyjska armia nie była w stanie przeciwstawić się grupie patriotycznych ochotników, którzy chwycili za broń i nie bali się otwarcie przeciwstawić moskiewskiemu reżimowi w imię wolnej przyszłości Rosji. Federacja Rosyjska nie ma rezerw, by reagować na kryzysy militarne – wszyscy jej żołnierze są martwi, ranni lub przebywają na Ukrainie. Rosja jest całkowicie pozbawiona ochrony” – czytamy w poście.

Przypominamy, że Siły Zbrojne Ukrainy nie mają nic wspólnego z tą operacją i jest ona prowadzona wyłącznie przez obywateli Rosji, którzy stawiają opór reżimowi Putina.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / legionoffreedom
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom