Uwaga! To dezinformacja. Oto pięć kłamliwych tez rosyjskiego Ministerstwa Obrony

Uwaga! To dezinformacja. Oto pięć kłamliwych tez rosyjskiego Ministerstwa Obrony

Dodano: 
Katedra św. Bazylego Moskwa
Katedra św. Bazylego Moskwa Źródło: Unsplash
Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdemaskowało kłamliwe komunikaty rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Treści dezinformacyjne dotyczą Ukrainy, ale także Zachodu.

W czasie trwającej wojny, prowadzonej przez Rosję na terytorium Ukrainy, coraz częściej celem działań rosyjskich propagandystów staje się Polska. Dzieje się tak, dlatego że to właśnie Polska stoi w pierwszym szeregu sojuszników Ukrainy, która walczy o swoją niepodległość. Na celowniku kremlowskiej propagandy są również m.in. Stany Zjednoczone.

Kłamliwe tezy rosyjskiej propagandy łatwo jednak zdemaskować. Zajmuje się tym szereg instytucji, m.in. polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Monitorowaliśmy aktywność rosyjskiego MON. W #DisInfoRadar przybliżamy wybrane tezy dezinformacyjne promowane przez rosyjskie ministerstwo obrony. Weryfikuj informacje i nie daj się oszukać!” – czytamy we wpisie RCB na Twitterze.

Kłamliwe tezy rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Fake newsy obala RCB

Jakie kłamliwe tezy zostały zdemaskowane? Jak podaje RCB, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej obwinia Zachód za rzekome niszczenie światowej architektury bezpieczeństwa. Jednocześnie nie wspomina o tym, że żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi popełniają zbrodnie wojenne w Ukrainie i bezprawnie najechali na sąsiedni kraj.

Rosyjscy propagandyści fałszywie poszerzają dezinformację o tezę, że „NATO realizuje plan prowokowania innych państw do konfliktu zbrojnego”. W rzeczywistości Sojusz Północnoatlantycki wspiera zaatakowany przez Rosję kraj i wyraża solidarność z Ukrainą, która walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale również konkretne wartości. Co więcej, inną nieprawdziwą tezą rosyjskiej dezinformacji jest sformułowanie, że rzekomo „Zachód, a nie Rosja, celowo uchyla się od kluczowych porozumień o kontroli zbrojeń”.

Komunikat dotyczący programów broni biologicznej, które rzekomo mają prowadzić USA w Ukrainie, jest często wykorzystywany przez rosyjską propagandę. Rosja, stwarzając fałszywą tezę, próbuje zakłamać rzeczywistość i przedstawić się nie jako agresora, a kraj, który się broni. „Rząd w Kijowie przekazuje donacje wojskowe na czarny rynek i w ręce terrorystów, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa” – to piąta kłamliwa teza rosyjskiego Ministerstwa Obrony, którą zdemaskowało RCB.

twitter

Rosyjska dezinformacja realizuje złożone cele i niesie różne negatywne konsekwencje w wielu wymiarach, m.in. społecznym i politycznym. Polska przestrzeń internetowa jest stale monitorowana pod kątem potencjalnie niebezpiecznych i kłamliwych treści, aby jak najszybciej na nie reagować, a w konsekwencji obalać fake newsy, pokazując prawdziwy obraz rzeczywistości.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Twitter / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom