Jak szybko znaleźć i zatrudnić najlepszych specjalistów w Polsce?

Jak szybko znaleźć i zatrudnić najlepszych specjalistów w Polsce?

Dodano: 
Praca w biurze
Praca w biurze Źródło:Unsplash
Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy w Polsce generuje różnego rodzaju wyzwania. Ponieważ wskaźnik bezrobocia jest niski, pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników zarówno do prostych czynności fizycznych, jak również do bardziej wyspecjalizowanych zadań. Agnieszka Kolanowska, general manager firmy Smart Solutions w Polsce, w wywiadzie dla „Wprost Ukraina” podzieliła się swoją ekspercką wiedzą, jak zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów.

Anastazja Oleksijenko, „Wprost Ukraina”: Jak dzisiaj scharakteryzowałaby pani polski rynek pracy?

Agnieszka Kolanowska, general manager firmy Smart Solutions: Rynek pracy zawsze powinniśmy analizować z dwóch perspektyw: z perspektywy kandydata i z perspektywy firmy, która dysponuje ofertami pracy. Z perspektywy firm wciąż bardzo poszukiwani są specjaliści IT, pracownicy do sektora finansowego, do sektora usług, administracji, a także personel kluczowy dla firm produkcyjnych i branży TSL.

Czy można w bardziej szczegółowy sposób opisać, na jakich pracowników jest zapotrzebowanie w konkretnych branżach?

Jeżeli mówimy o branży IT, to najbardziej poszukiwanymi stanowiskami są programiści, analitycy danych i specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Jeśli mówimy o sektorze finansowym i bankowym, to najczęściej poszukiwani są analitycy finansowi, audytorzy i księgowi. Wśród zawodów, do których trudno dzisiaj znaleźć pracowników, można wymienić między innymi prace administracyjne, handlowe. Brakuje także osób w produkcji i do czynności magazynowych.

Czy rynek pracy w Polsce zmienił się po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę w Ukrainie?

Oczywiście, trzeba pamiętać o kontekście wojennym. Polski rynek pracy zmienił się przez to w widoczny sposób. Przed wojną Rosji przeciwko Ukrainie Polska była pracodawcą dla dużej liczby Ukraińców — pracowało u nas około 1,5 mln obywateli Ukrainy.

Natomiast po 24 lutego ubiegłego roku sporo osób, przeważnie mężczyzn, musiało wrócić do domów i walczyć o swoją ojczyznę. Przez to na rynku utworzyła się wielka luka, którą trzeba teraz zapełnić lub ten rynek w jakiś sposób przemodelować. Dziś zatem wielu pracodawców zastanawia się na tym, jak zagospodarować kompetencje, którymi dysponują pracownicy, do realizacji celów firmy (np. kobiety, które uzyskują kwalifikacje do pracy na wózku widłowym).

Jak przebiega proces rekrutacji w Polsce?

Jeżeli mówimy o samym procesie rekrutacji w Polsce, to on istotnie ewoluował. Przed pandemią nikt sobie nie wyobrażał zatrudnienia bez bezpośredniego spotkania z kandydatem. Czas pandemii spowodował, że dzisiaj nie musimy spotykać się face to face. Wszystko można zrobić online. Nawet zweryfikować kompetencje przyszłego pracownika.

Jakie są szybkie sposoby na wyszukanie najlepszego specjalisty?

Z moich doświadczeń wynika, że najbardziej skutecznym sposobem na pozyskanie talentów do naszej firmy jest korzystanie z sieci kontaktów i rekomendacji naszych pracowników. Bardzo pomocne mogą być portale rekrutacyjne takie jak: LinkedIn, Pracuj.pl, Praca.pl, OLX.pl. Jak wspomniałam wcześniej, najbardziej skutecznym sposobem jest korzystanie z sieci własnych kontaktów. Dodatkowo w ten sposób uzyskujemy trzy ważne wartości:

  1. Jeśli pracownicy w naszej firmie są zadowoleni z warunków w miejscu pracy, to będą zainteresowani tym, żeby rekomendować swoich znajomych;
  2. Proces rekrutacji zajmie wam o wiele mniej czasu;
  3. Pracownicy biorą też na siebie odpowiedzialności za finalny kształt zespołu, w którym będą pracować.

Na co zwracać uwagę przy wyszukiwaniu specjalisty?

Aby znaleźć odpowiednich specjalistów, na pewno trzeba wziąć pod uwagę kilka punktów:

  • doświadczenie tej osoby,
  • jakie mocne strony ma kandydat,
  • jakie będzie mógł stanowić uzupełnienie w ramach waszego zespołu.

Dzisiaj kwalifikacje i kompetencje w zespołach powinny się uzupełniać. Na przykład: jeżeli część osób jest dobra w działaniach sprzedażowych, to dobrze by było, kiedy inni mogą profesjonalnie przygotować dokumentację lub zaopiekować się tym, co dzieje się po podpisaniu umowy z klientem.

Czy warto poprosić poprzedniego pracodawcę o referencje pracownika?

Referencje, które uzyskamy od poprzednich pracodawców, są ważne też dlatego, że można dowiedzieć się z nich, w jakich aspektach z pracownikiem współpracowało się dobrze, a na co warto zwrócić szczególną uwagę. To też może być ważna wiedza o tym, w jaki sposób pracować z nowym członkiem zespołu, żeby jak najlepiej wykorzystać jego mocne strony. Ważne jest też, jak kandydat prezentuje się w social mediach.

Jakie kompetencje są dzisiaj równie ważne?

Oto jeden z przykładów: poszukujemy kogoś na stanowisko sprzedażowe. Dla mnie bardzo istotną kwestią jest zarówno nastawienie do pracy danej osoby, jak również to, w jaki sposób wyszukuje ona potencjalnego klienta, jak go prowadzi, jak rozmawia, jak przygotowuje oferty, dokumenty i czy jest w tym zakresie po prostu profesjonalna. Pod kątem miękkich kompetencji dla wielu pracodawców na pierwszym miejscu dzisiaj jest umiejętność pracy zespołowej i bycie taką osobą, która nie prowokuje różnych konfliktów.

Czytaj też:
Nowy odcinek „Wprost Ukraina” w serwisie YouTube. Co pomaga ukraińskim przedsiębiorcom rozpocząć działalność w Polsce?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Smart Solutions
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom