Nowy odcinek „Wprost Ukraina” w serwisie YouTube. Co pomaga ukraińskim przedsiębiorcom rozpocząć działalność w Polsce?

Nowy odcinek „Wprost Ukraina” w serwisie YouTube. Co pomaga ukraińskim przedsiębiorcom rozpocząć działalność w Polsce?

Dodano: 
Zapisywanie notatek
Zapisywanie notatek Źródło: Unsplash
„Biznes w Polsce” to nazwa nowej kategorii odcinków „Wprost Ukraina” w serwisie YouTube. Dzięki niej ukraińscy przedsiębiorcy mogą uzyskać przydatne informacje o doświadczeniach swoich rodaków. O istotnych aspektach, które są ważne przed rozpoczęciem działalności w Polsce, opowiedziała Anna Kitsyna, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego w firmie Smart Solutions.

Od 2009 roku Smart Solution jest wiodącym dostawcą usług outsourcingowych i HR. Firma posiada biura w Ukrainie, w Kazachstanie oraz w Czechach, a po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę otworzyła również biuro w Polsce.

5 kluczowych czynników przed otwarciem biznesu w Polsce

Anna Kicyna, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego w firmie Smart Solutions, podzieliła się swoimi obserwacjami na temat tego, czy trudno było otworzyć biznes w Polsce i co pomaga poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. Wyodrębniła pięć kluczowych czynników:

  1. Dobry i profesjonalny zespół specjalistów;
  2. Zrozumienie i otwartość na polski rynek pracy dla pracodawców i kandydatów;
  3. Udzielenie kredytu firmom pośredniczącym w procesie zatrudnienia;
  4. Uczenie się od pracowników, kolegów z rynku i konkurencji;
  5. Zyskanie zaufania na rynku.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka serii „Biznes w Polsce" na naszym kanale w serwisie YouTube, aby dowiedzieć się więcej o historii Smart Solutions.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Smart Solution
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom