W Polsce otwarto specjalne centrum medyczne dla pacjentów z Ukrainy. Z jakich usług można skorzystać?

W Polsce otwarto specjalne centrum medyczne dla pacjentów z Ukrainy. Z jakich usług można skorzystać?

Dodano: 
Konsultacja u lekarza. Zdjęcie ilustracyjne
Konsultacja u lekarza. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / fizkes
1 września w Rzeszowie otwarto specjalny hub medyczny dla ukraińskich pacjentów ewakuowanych na specjalistyczne leczenie do europejskich klinik. – Pacjenci będą mogli bezpiecznie odpocząć lub przespać noc podczas ewakuacji – powiedział minister zdrowia Ukrainy Wiktor Liaszko.

Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia RP oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej otworzyło w polskim mieście Rzeszów specjalny hub dla obywateli Ukrainy.

Dlaczego powstał punkt medyczny?

Hub medyczny znajduje się w Rzeszowie, w pobliżu lotniska w Jasionce. To najbliższy do Ukrainy polski port lotniczy, który znajduje się około 170 kilometrów od Lwowa. Punkt medyczny to specjalnie wybudowany obiekt z niezbędnym wyposażeniem i personelem, w którym pacjenci mogą bezpiecznie odpocząć lub spędzić noc podczas transportu po trasie ewakuacyjnej w razie nagłego wypadku.

– Od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę Ministerstwo Zdrowia aktywnie współpracuje ze wszystkimi partnerami międzynarodowymi i organizuje loty ewakuacyjne w celu ratowania życia i zdrowia rannych i ciężko chorych Ukraińców. Musimy zapewnić bezpieczeństwo obywateli w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak opóźnienie lub odwołanie lotu, lub w przypadku konieczności transportu dużej liczby pacjentów w grupach (...) - powiedział minister zdrowia Ukrainy Wiktor Łyczko.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy organizuje ewakuację za granicę

Na stronie ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia przypomniano, że we współpracy z Komisją Europejską organizowane są loty ewakuacyjne z Ukrainy z miejsc najbardziej gorących do bezpieczniejszych regionów kraju. Wysyłanie ludzi na leczenie za granicę jest całkowicie bezpłatnie.

Ukraińskie ministerstwo wprowadziło możliwość zgłaszania się na ewakuację medyczną. Ciężko chorzy lub ranni w wyniku wojny Ukraińcy mogą samodzielnie ubiegać się o program ewakuacji medycznej. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Czytaj też:
Pomoc finansowa dla lekarzy z Ukrainy. Jak ją zdobyć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Міністерство охорони здоров’я України/Ministerstwo Zdrowia Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom