Pomoc finansowa dla lekarzy z Ukrainy. Jak ją zdobyć?

Pomoc finansowa dla lekarzy z Ukrainy. Jak ją zdobyć?

Dodano: 
Lekarka przy komputerze
Lekarka przy komputerze Źródło: Unsplash / National Cancer Institute
Project „MedMobilityPoland” i fundacja „Wolność i Demokracja” uruchomiły program pomocy finansowej dla lekarzy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu wojny.

Serwis MedMobilityPoland to projekt non-profit, którego celem jest dostarczanie rzetelnych informacji o możliwościach zatrudnienia cudzoziemców w polskiej służbie zdrowia. Oferty pracy zamieszczone w serwisie pochodzą bezpośrednio z polskich placówek medycznych. Informacje o procedurach związanych z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie działalności zawodowej i wjazdu na terytorium Polski są zweryfikowane i rzetelne. Dostarczają go Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pomoc finansowa

Project. „MedMobilityPoland” i fundacja „Wolność i Demokracja” uruchomiły program pomocy finansowej dla lekarzy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu wojny. Aby otrzymać pomoc, kandydat musi spełnić wiele wymagań, ale płatności będą znaczne: kwota pomocy to 1500 zł miesięcznie. Środki są wypłacane w ciągu 3 miesięcy. Można z nich pokryć tylko te wydatki, które zostały dokonane od maja do października 2022 r. włącznie.

Warunki uczestnictwa

Aby skorzystać z programu, należy:

 1. być medykiem z Ukrainy (lekarz; dentysta; pielęgniarka; sanitariusz; pracownik pogotowia)
 2. posiadać zezwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce;
 3. sporządzić i podpisać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji;
 4. mieszkać w Polsce;
 5. terminowo opłacać czynsz za mieszkanie;
 6. posiadać otwarte konto w polskim banku.

Jak złożyć wniosek?

Przesyłając dokumenty za pierwszy miesiąc, należy zebrać następujące dokumenty:

 • oświadczenie;
 • zgodę na świadomość odpowiedzialności karnej;
 • kopię zezwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zawodowej w Polsce w trybie uproszczonym;
 • kopię umowy najmu mieszkania w Polsce lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie i najem mieszkania;
 • dokumenty potwierdzające dokonane płatności czynszu (kopie opłaconych faktur). Kwoty muszą odpowiadać kwotom określonym w umowie najmu;
 • kopia dokumentu tożsamości (np. pierwsza strona paszportu zagranicznego).

Zgłoszenie i kopie dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00-024 Warszawa. O wynikach wyboru poinformujemy e-mailem lub telefonem.

Więcej informacji na temat pomocy ze strony projektu MedMobilityPoland oraz Polskiej Fundacji Wolność i Demokracja można znaleźć na Facebooku. Możliwy jest także kontakt mailowy [email protected] lub przez infolinię (+48) 22 427 65 60 od poniedziałku do piątku w niedzielę od 9:00 do 17:00. Linia dostępna w języku polskim i ukraińskim.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Oficjalna strona fundacji "Wolność i Demokracja"
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom