Jak zapisać się do lekarza? Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Jak zapisać się do lekarza? Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Dodano: 
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski Źródło:Unsplash / Benyamin Bohlouli
Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę po 24 lutego lub później, może korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej na tych samych zasadach co obywatele Polski. Ale jak to zrobić prawidłowo?

Bezpłatne konsultacje i leczenie zapewniają placówki współpracujące z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), niepubliczne przychodnie i szpitale, a także lekarze prywatni.

Aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce, należy najpierw wybrać przychodnię i umówić się na wizytę u lekarza. Można zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 800 190 590, gdzie uzyska informacje o najbliższym ośrodku zdrowia, konsultacji z lekarzem rodzinnym i otwartej aptece w pobliżu.

Jeśli potrzebuje się konsultacji lekarskiej w nocy (od 18.00 do 8.00), w weekendy lub święta, można zadzwonić pod numer 800 137 200 – dostępny również w języku ukraińskim i rosyjskim.

Jak zapisać się do lekarza?

Na wizytę można umówić się w przychodni w trybie stacjonarnym lub pod podanym wyżej numerem telefonu. Ukrainiec musi posiadać numer PESEL oraz dokument potwierdzający przyjazd do Polski po 24 lutego. To wystarczy, aby mógł umówić się na wizytę u dowolnego lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowe platformy z bezpłatną pomocą medyczną dla Ukraińców

Specjaliści zgromadzeni na platformie „Znany lekarz” również udzielają bezpłatnych konsultacji obywatelom Ukrainy. Wszyscy lekarze z listy posługują się językiem ukraińskim lub rosyjskim.

Dentyści w Polsce również przygotowali bezpłatną ofertę dla uchodźców z Ukrainy. Strona „Polscy dentyści solidarni z Ukrainą” zapewnia bezpłatną opiekę stomatologiczną w Polsce. Lista lekarzy dostępna jest w języku ukraińskim.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom