Polski rząd bada potrzeby uchodźców z Ukrainy. Trzeba wypełnić ankietę

Polski rząd bada potrzeby uchodźców z Ukrainy. Trzeba wypełnić ankietę

Dodano: 
Ankieta. Zdjęcie ilustracyjne
Ankieta. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: shutterstock.com / jannoon028
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego, o wypełnienie ankiety dotyczącej ich sytuacji rodzinnej i finansowej oraz planów na przyszłość.

Na oficjalnej stronie MSWiA opublikowano komunikat do Ukraińców, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu inwazji na pełną skałę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski prosi Ukraińców o wypełnienie ankiety, która ma przeanalizować ich sytuację finansową i plany na przyszłość.

Dlaczego wypełniać ankietę i jakie są terminy?

Ankieta służy temu, żeby polskie władze mogły zrozumieć istniejące problemy uchodźców i zaplanować dalszą organizację odpowiednich form pomocy.

Polska strona rządowa informuje, że badanie jest anonimowe i służy zdiagnozowaniu potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Kwestionariusz jest dostępny w języku ukraińskim i polskim na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w formie elektronicznej oraz w formacie PDF.

Ankietę należy wypełnić do 31 sierpnia.

Co planują uchodźcy z Ukrainy?

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, do Polski przybyło już 5,886 mln osób uciekających przed wojną, ale Straż Graniczna podaje, że od 24 lutego Polskę opuściło już ponad 4,068 mln osób (dane na 29.08).

Z badania przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Wspierania Rynku Pracy dla Migrantów EWL oraz Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że 58 procent uchodźców chce wrócić na Ukrainę, ale co trzeci respondent mówi, że chciałby zostać w Polsce na dłużej. 12 procent nie zamierza zostać w Polsce, ani nie chce wracać.

Czytaj też:
Co uchodźcy z Ukrainy planują na przyszłość? Znamy wyniki badania
Czytaj też:
Co jednoczy Ukraińców? Większość wskazuje jedną odpowiedź

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom