Co uchodźcy z Ukrainy planują na przyszłość? Znamy wyniki badania

Co uchodźcy z Ukrainy planują na przyszłość? Znamy wyniki badania

Dodano: 
Flaga narodowa Ukrainy i Polski
Flaga narodowa Ukrainy i Polski Źródło:shutterstock.com / Damian Lugowski
58 procent uchodźców chce wrócić na Ukrainę, ale co trzeci respondent mówi, że chciałby zostać w Polsce na dłużej. 12 procent nie zamierza zostać w Polsce, ani nie chce wracać – wynika z badania przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Wspierania Rynku Pracy dla Migrantów EWL oraz Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku wojny na pełną skalę granicę Polski przekroczyło 5,468 mln osób z Ukrainy, ale Straż Graniczna podaje, że od 24 lutego Polskę opuściło już ponad 3,6 mln osób (dane na 13.08).

Kto przyjechał z Ukrainy do Polski?

Największa grupa uchodźców z Ukrainy, 36 procent, pochodzi z północnych regionów Ukrainy (głównie z obwodu kijowskiego – 30 procent). Prawdopodobną przyczyną jest koncentracja działań sił rosyjskich w lutym i marcu wokół stolicy Ukrainy. Region ten był poddawany systematycznemu ostrzałowi, dochodziło do regularnych walk, a część aglomeracji została czasowo zajęta przez wojska rosyjskie. 94 procent uchodźców z Ukrainy to kobiety, około 2/3 uchodźców z Ukrainy przyjechało do Polski z dziećmi do 18. roku życia.

Z badania wynika, że w ubiegłym roku w Polsce znacznie wzrosła liczba osób, które nie mówią po polsku. 45 procent badanych twierdzi, że w ogóle nie zna języka polskiego, podczas gdy jeszcze rok temu grupa ta wynosiła zaledwie 4 procenty.

82 procent respondentów nigdy wcześniej nie pracowało w Polsce, ale 17 proc. z nich było wysoko wykwalifikowanymi specjalistami na Ukrainie, a 15 proc. specjalistami ds. edukacji.

Czego obawiają się Ukraińcy?

45 procent osób nadal obawia się trudności w znalezieniu pracy, ale także 40 procent martwi się o pozostawionych na Ukrainie krewnych. 94 proc. obywateli Ukrainy wyznało, że każdy z nich ma członków rodziny w swojej ojczyźnie. Na pytanie, dlaczego wybrali Polskę jako miejsce ochrony, 36 proc. odpowiedziało, że Polska jest kulturowo najbliższa Ukrainie, a 27 proc. z nich ma tu znajomych lub krewnych.

Czy Ukraińcy planują znaleźć zatrudnienie w Polsce?

63 proc. uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę zarobkową podczas pobytu w Polsce. Tylko co piąty respondent stwierdza, że żyje z własnych środków. Jednak słaba znajomość języka polskiego, struktura płci uchodźców, konieczność opieki nad małoletnimi dziećmi mogą powodować trudności w znalezieniu miejsca na polskim rynku pracy – czytamy w badaniu socjologicznym.

Czy Ukraińcy chcą zostać?

Około 1/3 respondentów planuje zostać w Polsce na dłużej. Aż 58 proc. chce wrócić na Ukrainę, ale co trzeci respondent, czyli około 30 proc., stwierdził, że chciałby zostać w Polsce na dłużej. Część respondentów nie zamierza pozostać w Polsce, nie chce też wracać do ojczyzny.

Kto uczestniczył w badaniu?

Badanie na próbie 400 dorosłych uchodźców z Ukrainy przeprowadzono od marca do kwietnia w dwóch miastach – Warszawie i Krakowie. Uczestniczyły w nim głównie osoby spotykane w miejscach przyjmowania wniosków o wydanie polskiego numeru ewidencyjnego PESEL, w pobliżu dworców kolejowych i punktów przyjmowania uchodźców.

Czytaj też:
Wzrosła liczba obywateli Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Badanie "Uchodźcy z Ukrainy w Polsce"
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom