Wzrosła liczba obywateli Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce

Wzrosła liczba obywateli Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne. Podpisywanie dokumentów
Zdjęcie ilustracyjne. Podpisywanie dokumentów Źródło:shutterstock.com / Africa Studio
Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorców z Ukrainy w Polsce było znacznie mniej. W ostatnim czasie ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Wprost Ukraina rozmawiał z ukraińskimi przedsiębiorcami, którzy otworzyli swój biznes w Polsce.

Ukraińcy to najliczniejsza grupa obcokrajowców, którzy otwierają swoje firmy w Polsce. Prawie 7,5 tys. obywateli Ukrainy oficjalnie prowadzi biznes w Polsce według danych na koniec maja 2022 roku.

Liczba ukraińskich przedsiębiorców podwoiła się

W Polsce w ciągu ostatnich 5 lat liczba przedsiębiorców opłacających składki ZUS, którzy posiadają własną działalność gospodarczą i wykazali obywatelstwo ukraińskie podczas rejestracji działalności gospodarczej wzrosła ponad dwukrotnie – z 3376 do 7458 przedsiębiorców. W ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 18 proc. (o 1059 osób).

Jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2022, liczba nowych oficjalnie zarejestrowanych przedsiębiorców z Ukrainy w Polsce wyniosła 483 w ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nie zaobserwowano dużej różnicy.

Przedsiębiorcy z Ukrainy w Polsce

Najtrudniejsze były formalności. – Najpierw zaczęłam ogarniać rzeczy związane z firmą i podatkami w Polsce. We wszystkim pomagał nam prawnik – mówi „Wprost” Valeria, właścicielka sieci salonów kosmetycznych Krasivo-Project w Warszawie.

Valeria, która pochodzi z Charkowa i tam założyła pierwszy salon, po wybuchu wojny na Ukrainie wraz z pracownikami przyjechała do Warszawy, aby wszystko zacząć od początku.

Jeszcze 5 miesięcy temu Valeriya myślała, że straciła wszystko, ale teraz na pełnych obrotach pracuje jej pierwszy salon w Warszawie, a już w sierpniu w stolicy otworzą się kolejne dwa salony Krasivo Project.

Na brak klientów nie narzeka. – Jesteśmy dobrymi marketingowcami, dlatego w tej chwili wszystko idzie nam dobrze. Zamykamy salon w Ukrainie i oddajemy tamten lokal. Nie chcemy się przejmować bezpieczeństwem naszych pracowników ani klientów – tłumaczy Valeria.

Chcę otworzyć firmę. Jak to zrobić?

Patrząc na wzrost liczby firm otwieranych przez Ukraińców w Polsce, stale rośnie potrzeba konsultacji w tym temacie. Wprost Ukraina rozmawiał z zastępczynią Diia.Business Oleksandrą, która opowiedziała, jak ich oddział pomaga ukraińskim przedsiębiorcom w Polsce.

Diia.Business to centrum doradcze dla przedsiębiorców z Ukrainy. Chodzi o ludzi z doświadczeniem i tych, którzy dopiero planują założyć własny biznes. Jego głównym zadaniem jest udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia ukraińskim przedsiębiorcom, którzy w wyniku wojny zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski.

– Mamy dwa etapy konsultacji stacjonarnej: wstępna i drugorzędna – mówi Oleksandra Ilyashenko.– Na wstępnych konsultacjach ustalamy cel klienta, szukamy jego wstępną potrzebę, aby zbudować plan działania na przyszłość – wyjaśnia. – Podczas konsultacji drugorzędnej mamy już plan, zaczynamy działać, opracowujemy „mapę drogową” dla klienta, w której opisujemy wszystko, co należy zrobić, aby osiągnąć cel, który wybraliśmy podczas pierwszej konsultacji – dodaje.

Czytaj też:
Nova Poshta wchodzi na rynek europejski. Polska pierwsza w kolejce

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Bankier.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom