Nova Poshta wchodzi na rynek europejski. Polska pierwsza w kolejce

Nova Poshta wchodzi na rynek europejski. Polska pierwsza w kolejce

Dodano: 
Kurier, zdjęcie ilustracyjne
Kurier, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / romeosessions
Prywatna ukraińska firma świadcząca usługi pocztowo-kurierskie Nova Poshta planuje stworzyć własne oddziały w krajach europejskich. Pierwszy etap to kraje sąsiadujące z Ukrainą.

Pierwszy etap rozszerzenia dotyczy krajów sąsiednich

O planach opowiedziała w wywiadzie dla ukraińskich mediów dyrektor ds. zarządzania reputacją Novej Poshty Olena Płachowa.– Przede wszystkim pojedziemy do krajów graniczących z Ukrainą: Polski, Słowacji, Rumunii. To będzie pierwszy etap, zobaczymy, jak przebiega i będziemy rozpatrywać inne kraje – wskazała.

Ukraiński dostawca usług pocztowo-kurierskich planuje rozpocząć pracę w Polsce do końca tego roku. Jesteśmy firmą, która zawsze podąża za klientem. Widzimy, że już 5 milionów ludzi wyjechało za granic. Ciągle dostajemy wiadomości, że wielu klientów tęskni za naszą współpracą. Tak więc rzeczywiście planujemy wejść na rynek europejski – dodała Płachowa.

Nova Poshta dla uchodźców

Firma szybko zareagowała na wojenne realia. Ukraińcy mieli możliwość wysyłania rzeczy osobistych z dużą zniżką do swoich bliskich, którzy po rozpoczęciu wojny wyjechali do krajów Unii Europejskiej.

Nova Poshta (Nowa Poszta) to jedna z największych firm z branży pocztowo-kurierskiej na Ukrainie. Konkuruje m.in. z państwową Ukrposhtą. Właścicielami firmy są Wiaczesław Kłymow i Wołodymyr Popereshniuk. Grupa firm Nova Poshta obejmuje również Nova Poshta Moldova, Nova Pay i Nova Poshta Global.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom