Centrum wsparcia Diia.Business dla przedsiębiorców z Ukrainy. Jakie usługi świadczy?
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Centrum wsparcia Diia.Business dla przedsiębiorców z Ukrainy. Jakie usługi świadczy?

Dodano: 
Biuro Diia.Business
Biuro Diia.Business Źródło:Archiwum prywatne
Od 17 maja drzwi Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Diia.Business są otwarte dla Ukraińców w Warszawie. Jego twórcy deklarują: „Ważne jest dla nas niesienie pomocy wszystkim Ukraińcom, którzy jej potrzebują”. Wyjaśniamy, co możecie tam załatwić.

Diia.Business to centrum doradcze dla przedsiębiorców z Ukrainy. Chodzi o ludzi z doświadczeniem i tych, którzy dopiero planują założyć własny biznes. Jej głównym zadaniem jest udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia ukraińskim przedsiębiorcom, którzy w wyniku wojny zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski.

Pomimo tego, że centrum zostało otwarte po rozpoczęciu wojny na dużą skalę na Ukrainie, pomoc udzielana jest każdemu Ukraińcowi w Polsce.

– Pomagamy Ukraińcom i to wszystko. Nie sprawdzamy pieczątek w paszportach. Nie jest dla nas ważne, kiedy przyjechali. Osoba rejestruje się na platformie Diia. Bussines.gov.ua i wybiera dogodny dla niej termin konsultacji. Zależy nam na tym, aby nieść pomoc wszystkim Ukraińcom, którzy jej potrzebują – tłumaczy dla Wprost Oleksandra Iliashenko, zastępca Dyrektora Diia.Business w Warszawie.

Biznes w Polsce. Tu można dowiedzieć się, co i jak

Głównym celem centrum Diia.Business jest dostarczenie Ukraińcom kompleksowej informacji o możliwości i warunkach prowadzenia małego i średniego biznesu w Polsce. Centrum oferuje konsultacje w kwestiach prawnych, rachunkowości, podatków, audytu, rekrutacji wykwalifikowanej kadry oraz wszelkich innych zagadnień związanych z przedsiębiorczością w Polsce.

Kluczowe kierunki konsultacji

  • Uzyskanie statusu uchodźcy lub innej podstawy prawnej pobytu w Polsce
  • Pomoc z mieszkaniem i życiem w Polsce, kontakty w nagłych wypadkach oraz środki wsparcia w pracy i zatrudnieniu dla obywateli Ukrainy
  • Otwarcie biznesu w Polsce przez Ukraińców

Usługi w Centrum Diia.Business

  • Konsultacje offline i online dotyczące legalizacji pobytu w Polsce, znalezienia mieszkania i pracy, otwarcia własnego biznesu. Konsultacje są bezpłatne. Rejestracja wstępna za pośrednictwem linku jest obowiązkowa.
  • Prowadzenie kursów mistrzowskich, warsztatów i szkoleń dotyczących doskonalenia umiejętności zawodowych, wsparcia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Co warto podkreślić, istnieje również platforma internetowa o nazwie Diia.Business. Tam można dowiedzieć się o prowadzeniu biznesu, legalizacji pobytu i innych kwestiach, które interesują Ukraińców w Polsce.

Jak odbywa się konsultacja na żywo?

Konsultacje na żywo (offline) odbywają się w biurze centrum Diia.Business, pod adresem Bagatela 12 w Warszawie.

– Mamy dwa etapy konsultacji stacjonarnej: wstępna i drugorzędna – mówi Oleksandra Ilyashenko.– Na wstępnych konsultacjach ustalamy cel klienta, szukamy jego wstępną potrzebę, aby zbudować plan działania na przyszłość – wyjaśnia. – Podczas konsultacji drugorzędnej mamy już plan, zaczynamy działać, opracowujemy „mapę drogową” dla klienta, w której opisujemy wszystko, co należy zrobić, aby osiągnąć cel, który wybraliśmy podczas pierwszej konsultacji – dodaje.

„Staramy się być wsparciem dla Ukraińców w Polsce”

– Najczęściej ludzie kontaktują się z nami z pytaniami życiowymi, dotyczącymi dokumentów, wyjazdów – wylicza Oleksandra. – Zawsze chętnie pomagamy każdemu, nawet jeśli chodzi o sprawy, którymi się nie zajmujemy, na przykład: karty miejskie, prowadzenie ciąży. Staramy się być wsparciem dla Ukraińców w Polsce – deklaruje.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom