Niezwykła wystawa dzieł Pabla Picassa w Warszawie. Kiedy będzie dostępna?

Niezwykła wystawa dzieł Pabla Picassa w Warszawie. Kiedy będzie dostępna?

Dodano: 
Wystawa prac, zdjęcie ilustracyjne
Wystawa prac, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
Wystawa dzieł Pabla Picasso zostanie zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zostanie podzielona na cztery różne sekcje.

Wystawa dzieł Pabla Picasso zostanie zorganizowana z okazji 50. rocznicy śmierci artysty oraz objęcia przez Hiszpanię prezydencji Rady Unii Europejskiej. Dzieła hiszpańskiego artysty zostały wypożyczone z kolekcji Museo Casa Natal Picasso w Maladze.

„Prezentowane będą ryciny, ilustracje książkowe oraz ceramika, tworzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wybrane prace, olśniewające różnorodnością stylów, barw i emocji, pozwolą przyjrzeć się ewolucji artystycznej Picassa” – piszą organizatorzy wydarzenia.

Wystawa dzieł Pabla Picassa. Kiedy i gdzie można ją obejrzeć?

Organizatorzy wystawy poinformowali, że ekspozycja zostanie podzielona na cztery sekcje. Pierwsza z nich przybliży odbiorcom refleksję artysty na temat piękna, druga skoncentruje się wokół jego fascynacji postaciami mitologicznymi, m.in. figurami faunów i centaurów.

W sekcji trzeciej będzie można obejrzeć szeroki wybór prac wykonanych w technice ceramiki, a ostatnia część wystawy będzie poświęcona polonikom w twórczości artysty, z których znaczna część pochodzi z unikatowej kolekcji dzieł Picassa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawę będzie można zobaczyć we wspomnianym muzeum od 12 października 2023 roku do 14 stycznia 2024 roku.

Pablo Picasso i jego twórczość

Pablo Picasso reprezentuje kierunek określany jako kubizm. Artyści, którzy tworzą dzieła wpisujące się w ten kierunek artystyczny, poszukują nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji. Picasso pracował jako grafik, rzeźbiarz, ceramik. Wywarł duży wpływ na rozwój sztuk pięknych w XX wieku.

Picasso jest także uważany za jednego z artystów, których obrazy generują najwyższe ceny. Obraz „Les Femmes d'Algers” („Kobiety z Algieru”) został sprzedany wiosną 2015 roku w Nowym Jorku za 179 mln dolarów, co stanowiło rekordową kwotę.

Czytaj też:
Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Zełenski wydał polecenie
Czytaj też:
Najnowsza okładka tygodnika „Wprost”. Kogo przedstawia i do czego nawiązuje?

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: mnw.art.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom