Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Zełenski wydał polecenie

Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Zełenski wydał polecenie

Dodano: 
Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski Źródło: Facebook / Володимир Зеленський
Prezydent Wołodymyr Zełenski nakazał sprawdzenie wszystkich zaświadczeń o niezdolności do służby, które zostały wydane w Ukrainie. Co czeka mężczyzn w wieku poborowym, jeśli okaże się, że próbują bezpodstawie uchylać się od pracy na rzecz wojska?

Ukraińskie służby otrzymały od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego bezpośrednie polecenie sprawdzenia zaświadczeń, które wskazują, że ukraińscy mężczyźni są niezdolni do odbywania służby wojskowej. W ten sposób władze kraju chcą „przeanalizować” i zweryfikować autentyczność dostarczanych dokumentów. Stwierdzono również, że zostanie utworzona lista osób, które otrzymały takie zaświadczenia od lekarzy i urzędników wojskowych przyłapanych na korupcji.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, może chodzić o tysiące ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy obecnie przebywają w Polsce i wielu innych krajach. Przewodniczący frakcji prezydenckiej Sługa Narodu nie wykluczył występowania o ekstradycję takich Ukraińców.

– Zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z prawem za łapówkarstwo, fałszowanie dokumentów i uchylanie się od mobilizacji – powiedział Dawid Arachamia w rozmowie z Suspilne.

Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Dane Straży Granicznej

Podczas stanu wojennego w Ukrainie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz wyjazdu z kraju. Istnieją wyjątki, kiedy mężczyźni mogą podróżować. Do tej grupy zaliczają się samotni ojcowie lub ojcowie rodzin wielodzietnych. Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej przekazanych „Rzeczpospolitej” wynika, że od 24 lutego 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku do Polski przyjechało 2 869 794 obywateli Ukrainy w wieku objętym zakazem opuszczenia Ukrainy. Do ojczyzny wróciło 2 790 040 osób.

„80 tys. ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym wjechało do Polski po 24.02.2022 r. i wyparowało” – informują dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

Według Fedira Wenisławskiego z parlamentarnego komitetu bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, przedstawiciela prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej, wielu Ukraińców w wieku poborowym nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec wojska. Powątpiewa jednak w możliwości szybkiego sprowadzenia ich z powrotem do kraju.

– Czy możemy ich ściągnąć i pociągnąć do odpowiedzialności? Jestem prawnikiem i nie rozumiem, jak moglibyśmy to szybko i efektywnie zrobić bez naruszenia praw człowieka – powiedział.

Ekstradycja obywateli Ukrainy z Polski?

Obecnie ekstradycja obywateli Ukrainy z Polski może mieć miejsce tylko wtedy, gdy władze ukraińskie wystąpią do polskich z odpowiednim wnioskiem w sprawie konkretnych osób w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego lub w celu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

– Prokurator przesłuchuje taką osobę i występuje do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie ściganej osoby i wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie prawnej dopuszczalności jej wydania – wyjaśnił prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Sąd wydaje postanowienie o prawnej dopuszczalności lub niedopuszczalności ekstradycji. – Jeśli zaś sąd wyda postanowienia o prawnej dopuszczalności ekstradycji, to po uprawomocnieniu tej decyzji przekazuje akta sprawy ministrowi sprawiedliwości, który rozstrzyga ostatecznie w przedmiocie wydania lub odmowy ekstradycji – podkreślił prok. Łukasz Łapczyński w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Czytaj też:
Przywódcy Kijowa i Warszawy spotkali się ze studentami na Campus Polska. Czego dotyczyła dyskusja?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: rp.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom