Przywódcy Kijowa i Warszawy spotkali się ze studentami na Campus Polska. Czego dotyczyła dyskusja?
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Przywódcy Kijowa i Warszawy spotkali się ze studentami na Campus Polska. Czego dotyczyła dyskusja?

Dodano: 
Witalij Kliczko z Rafałem Trzaskowskim w Olsztynie
Witalij Kliczko z Rafałem Trzaskowskim w Olsztynie Źródło: Telegram / Witalij Kliczko
Mer Kijowa, Witalij Kliczko i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, połączyli siły na wydarzeniu Campus Polska Przyszłości 2023, które odbyło się na Uniwersytecie w Olsztynie. Spotkanie stało się platformą dla aktywnej dyskusji z udziałem ponad półtora tysiąca studentów.

Liderzy dwóch wielkich miast – Kijowa i Warszawy – spotkali się na Campus Polska Przyszłości 2023. Wydarzenie zjednoczyło studentów z Polski, Ukrainy i innych krajów, którzy uczą się na polskich uniwersytetach. Witalij Kliczko i Rafał Trzaskowski wzięli udział w dyskusji, podczas której omówiono kwestie wsparcia dla Ukrainy i współpracy młodzieży europejskiej w poparciu dla ukraińskich przyjaciół.

Mer Kijowa podzielił się swoimi wrażeniami z tego spotkania na swoim kanale na Telegramie. Zaznaczył, że podczas dyskusji omawiano tematy odwagi, patriotyzmu i motywacji młodych Ukraińców, którzy walczą na froncie o niepodległość swojego kraju. Omawiano również wpływ młodzieży na przyszłość kraju oraz jego demokratyczny rozwój, a także konieczność reform w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości i przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Spotkanie przywódców Kijowa i Olsztyna

Podczas Campusu Polska Przyszłości Witalij Kliczko spotkał się również z prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem. Omówiono kwestie pomocy, jakiej Olsztyn może udzielić Kijowowi, w tym generatorów i sprzętu medycznego dla centrum rehabilitacyjnego powstającego w ukraińskiej stolicy. Olsztyn już przyjął tysiące Ukraińców, którzy szukali schronienia przed konfliktem na wschodzie Ukrainy i udziela im wsparcia.

Spotkanie przywódców dwóch miast na wydarzeniu Campus Polska świadczy o aktywnej współpracy między Ukrainą a Polską, a także o znaczeniu wsparcia i wspólnych wysiłków w celu zapewnienia przyszłej stabilności i rozwoju regionu.

Czytaj też:
Kyryło Budanow o tzw. „funduszu wymiany”. Przekazał najnowsze dane

Źródło: Telegram / Witalij Kliczko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom