Akcja bezpłatnej diagnostyki dzieci z Ukrainy w Krakowie. Kto może wziąć udział?

Akcja bezpłatnej diagnostyki dzieci z Ukrainy w Krakowie. Kto może wziąć udział?

Dodano: 
Badanie dziecka przez lekarza. Zdjęcie ilustracyjne
Badanie dziecka przez lekarza. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:shutterstock.com / ESB Professional
W Krakowie szpital miejski przeprowadza bezpłatne badania diagnostyczne dla dzieci ukraińskich. Rejestracja na badania lekarskie już się rozpoczęła.

Miasto Kraków w porozumieniu z UNICEF zaprasza do udziału w bezpłatnej akcji badań diagnostycznych dla dzieci z Ukrainy prowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66.

Jakie badania zostaną przeprowadzone?

Jak informują na oficjalnej stronie internetowej szpitala, w ramach akcji przeprowadzone zostanie badanie fizykalne przez lekarza, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wagi, wzrostu, z oceną na siatkach centylowych oraz badania biochemiczne i serologiczne, tj. przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV, morfologia z rozmazem krwinek białych, żelazo w surowicy, poziom witaminy D3 (metabolit 25 OH), przeciwciała IgE całkowite, TSH.

Po badaniu lekarskim rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują szczegółowe wyniki badań oraz zalecenia metodyczne.

Kto może ubiegać się o bezpłatne badanie?

Gmina Miejska Kraków zaprasza wszystkie dzieci, będące obywatelami Ukrainy, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, tj. wyłącznie osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawowym warunkiem poddania się badaniu jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL ze statusem UKR oraz zgoda rodziców/opiekunów dziecka na udział w akcji.

Jak się zarejestrować?

Na badanie można zarejestrować się telefonicznie: 12 622-96-12 od 10:00 do 12:00 lub online na oficjalnej stronie szpitala https://zeromski-szpital.pl/badanie- przesiewowe-ukraina/. W razie dodatkowych pytań, można je kierować na e-maila [email protected].

Czytaj też:
Jak zapisać się do lekarza? Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy
Czytaj też:
Pomoc finansowa dla lekarzy z Ukrainy. Jak ją zdobyć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom