Obywatel Ukrainy umiera w Polsce. Jakie formalności muszą zostać dopełnione?

Obywatel Ukrainy umiera w Polsce. Jakie formalności muszą zostać dopełnione?

Dodano: 
Kwiaty pogrzebowe, zdjęcie ilustracyjne
Kwiaty pogrzebowe, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / New Africa
Uchodźcy z Ukrainy masowo przyjeżdżali do Polski, aby znaleźć schronienie przed rosyjską agresją. Podczas pobytu w sąsiednim kraju mogą przydarzyć się różne sytuacje. „Wprost Ukraina” podpowiada, jak się zachować w przypadku śmierci bliskiej osoby na terenie polskiego państwa.

Śmierć Ukraińca, do której doszło na terytorium Polski, musi być zgłoszona odpowiednim służbom. Lekarz stwierdza zgon, a następnie ciało denata zostaje przetransportowane do kostnicy. Następnie informacja o śmierci obywatela Ukrainy jest przekazywana odpowiedniej instytucji. W zależności od miejsca, w którym nastąpił zgon, może być to: Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie; Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie; Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu; Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie lub Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku.

Śmierć Ukraińca w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Oficjalnie proces rejestracji zgonu odbywa się na podstawie uzyskania dokumentu medycznego potwierdzającego śmierć (tzw. stwierdzenie zgonu), który wystawia placówka medyczna. Ważnym dokumentem jest również akt zgonu. Zawiera on m.in. imię i nazwisko zmarłego, datę urodzenia, stan cywilny, datę zgonu, imię i nazwisko osoby, która zgłosiła zgon oraz dane biegłego lub tłumacza, jeśli brał udział w czynnościach.

Decyzja o tym, czy pochować zmarłego w Polsce, czy skremować jego ciało lub przewieźć je na terytorium Ukrainy należy do rodziny denata. Trzeba wziąć pod uwagę możliwości finansowe. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w Polsce, a pracodawca opłacał składki ZUS, osoba, która organizuje pogrzeb, może ubiegać się o pomoc finansową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej opublikował odpowiedni wniosek. Pracownicy Konsulatu Ukrainy w Polsce udzielają krewnym zmarłego niezbędnych informacji, w tym rekomendacji dotyczących wyboru usług domu pogrzebowego.

Czytaj też:
Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Prognoza szefa ukraińskiego wywiadu

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: uamemorybook.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom