Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Prognoza szefa ukraińskiego wywiadu

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Prognoza szefa ukraińskiego wywiadu

Dodano: 
Kyryło Budanow szef wywiadu ukraińskiego MO
Kyryło Budanow szef wywiadu ukraińskiego MO Źródło: gur.gov.ua
– Do końca roku posuniemy nasze siły wojskowe do przodu, to będą znaczące zwycięstwa, zobaczycie to wkrótce... – zapowiedział Kyryło Budanow. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy określił również przybliżony termin końca wojny.

Kyryło Budanow w wywiadzie dla portalu „Obozrevatel” stwierdził, że klęska Rosji w wojnie, którą sama rozpętała, jest nieunikniona, a zwycięstwo Ukrainy jest nieodległe. – Do końca roku posuniemy nasze siły wojskowe do przodu, to będą znaczące zwycięstwa, zobaczycie to wkrótce... Pod koniec wiosny powinno być już po wszystkim. Do lata wszystko musi być ukończone – mówił, podkreślając, że Ukraina dąży do dotarcia do granic z 1991 roku.

Szef wywiadu wojskowego prognozował, że po zakończeniu wojny w Rosji rozpocznie się dość poważny proces polityczny związany ze zmianami terytorialnymi i wydzieleniem niektórych regionów. – W tych granicach znajduje się bardzo duże terytorium, które istniało od dawna, nie wiadomo w jaki sposób. Utrzymywano je wyłącznie na wierze w siłę reżimu. Jak tylko reżim upadnie, wszystko się skończy – ocenił Kyryło Budanow.

Rosjanie planują atak jądrowy?

Czy Rosja zdecyduje się na użycie broni jądrowej na terytorium Ukrainy? Kyryło Budanow jest pewien, że taka decyzja tylko przyspieszy upadek Rosji.

– Broń jądrowa w każdym kraju świata jest środkiem odstraszania. To w zasadzie nie jest broń, ale instrument, powtarzam, strategicznego odstraszania. Czy teoretycznie mogą użyć broni jądrowej? Teoretycznie mogą, ale to tylko przyspieszy rozpad Federacji Rosyjskiej, a oni doskonale o tym wiedzą i rozumieją. Nie są tak głupi, jak byśmy chcieli – powiedział.

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy zaznaczył jednocześnie, że militarną agresję Rosji na Ukrainę popiera obecnie aż 82 proc. Rosjan.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: war.obozrevatel.com
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom