Jak uzyskać prawo jazdy w Polsce? Przedstawiamy szczegóły

Jak uzyskać prawo jazdy w Polsce? Przedstawiamy szczegóły

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, dziewczyna prowadząca samochód
Zdjęcie ilustracyjne, dziewczyna prowadząca samochód Źródło:Pexels / JESHOOTS.com
Chcesz nauczyć się jeździć i zdobyć prawo jazdy w Polsce po raz pierwszy, ale nie wiesz od czego zacząć? W poniższym tekście opowiemy, jak przebiega cały proces i jakie dokumenty będą ci potrzebne.

Jeśli chcesz uzyskać swoje pierwsze prawo jazdy w Polsce, musisz znać niektóre zasady i kryteria wydawania tego dokumentu. Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto przebywa w Polsce od co najmniej 185 dni, posiada umowę najmu i jest posiadaczem karty pobytu. Wnioskodawca musi być również osobą pełnoletnią. Posiadając powyższe dokumenty, można złożyć wniosek o nadanie numeru PKK (profil kierowcy zawierający zestaw danych identyfikujących osobę, która chce uzyskać prawo jazdy) w Wydziale Komunikacji.

Dokumenty wymagane do uzyskania numeru PKK

Dokumenty można przesłać do lokalnego wydziału komunikacji pocztą lub odwiedzić urząd osobiście. W tym celu należy dostarczyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • wyraźną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 Kodeksu karnego.

Numer PKK można otrzymać od ręki, jeśli posiada się wszystkie dokumenty, lub w ciągu dwóch miesięcy, jeśli sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień. Następnie wydany numer należy przekazać do wybranej szkoły jazdy, aby dane w profilu kandydata na kierowcę zostały zaktualizowane i został on dopuszczony do egzaminu państwowego.

Jak przebiega szkolenie na pierwsze prawo jazdy?

Jeśli dopełniłeś już wszystkich formalności i otrzymałeś niezbędne dokumenty, możesz rozpocząć lekcje w wybranej szkole jazdy. Z reguły szkolenie trwa kilka tygodni, ale można dopasować harmonogram do swoich możliwości czasowych. Kurs składa się z cyklu teoretycznego i praktycznego: 30 godzin na naukę teorii i 30 godzin na rozwijanie umiejętności praktycznych. Po ukończeniu kursu szkoły jazdy przeprowadzają własne egzaminy, które będą jak najbardziej zbliżone do państwowego egzaminu. Po pomyślnym ukończeniu kursu szkoła wydaje certyfikat.

Państwowy egzamin na prawo jazdy w Polsce

Aby przystąpić do państwowego egzaminu, potrzebujesz tych samych dokumentów, które złożyłeś w celu uzyskania numeru PKK, a także świadectwa szkoły. Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Ten egzamin także będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Pierwsza część to teoria. Czas oczekiwania od momentu rejestracji to 4-5 dni. Egzamin przeprowadzany jest w formie testów elektronicznych. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 74, a wynik pozytywny to 68. Jeśli nie uda ci się zdać egzaminu za pierwszym podejściem, można zarejestrować się ponownie i opłacić egzamin.

Po zdaniu części teoretycznej zostaniesz poddany praktycznemu sprawdzianowi umiejętności prowadzenia pojazdu. Czas oczekiwania na egzamin wynosi od jednego do dwóch tygodni od daty rejestracji. Jak pokazuje praktyka, nie jest łatwo zdać egzamin na prawo jazdy, więc może to zająć od dwóch do czterech podejść. Nie martw się jednak – nie ma limitu prób.

Czytaj też:
Ulga na start dla przedsiębiorców. Jakie warunki trzeba spełnić?
Czytaj też:
Praca tymczasowa w Polsce. To powinni wiedzieć pracodawcy i pracownicy tymczasowi

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom