Polska emerytura dla Ukraińców. Jak ją uzyskać?

Polska emerytura dla Ukraińców. Jak ją uzyskać?

Dodano: 
Kobieta wylicza swoją emeryturę
Kobieta wylicza swoją emeryturę Źródło: shutterstock.com / Ground Picture
Od 2014 roku między Polską a Ukrainą obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. Zgodnie z tą umową Ukraińcy, którzy pracowali i płacili podatki w Polsce i w Ukrainie, mogą liczyć na polską emeryturę. Jakie są warunki otrzymania emerytury i jak się o nią ubiegać?

Umowa obowiązuje w obu kierunkach, co oznacza, że zarówno obywatele Ukrainy mogą otrzymywać emeryturę z Polski, jak i obywatele Polski – z Ukrainy. Aby to zrobić, dana osoba musi legalnie pracować przez pewien okres w jednym z krajów.

Kto może otrzymać emeryturę w Polsce?

Aby otrzymać emeryturę, osoba musi spełnić następujące warunki:

 • mieszkać w Polsce na stałe,
 • być po raz ostatni oficjalnie zatrudnionym w Polsce,
 • osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • posiadać doświadczenie zawodowe – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • pracować na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Należy pamiętać, że praca na podstawie umowy o dzieło nie jest zaliczana do stażu emerytalnego. Okres zwolnienia lekarskiego może również zmniejszyć staż emerytalny: podczas zwolnienia lekarskiego nie są naliczane składki emerytalne.

Obliczenie wysokości emerytury może zależeć od grupy wiekowej.

Grupy wiekowe emerytów

Istnieją trzy grupy wiekowe emerytów:

Pierwsza grupa: osoby urodzone przed 1949 rokiem mogą ubiegać się o minimalną emeryturę w Polsce. Kobiety muszą mieć 20 lat doświadczenia zawodowego, a mężczyźni – 25 lat. Pracując w Polsce tylko rok lub dwa, a na Ukrainie – 30-40 lat. To wystarczy, aby doświadczenie zostało zaliczone.

Druga grupa: osoby urodzone w okresie od 1949 do 1969 roku. Ich emerytura będzie zależała od tego, ile podatków dana osoba i pracodawca odprowadzili do ZUS i OFE w Polsce. Wszystko zależy od wysokości płaconych podatków oraz od stażu pracy w Polsce przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60-65 lat).

Trzecia grupa: osoby urodzone po 1969 roku. Osoby te są w mniej więcej takiej samej sytuacji jak osoby z poprzedniej grupy. Ich emerytura będzie zależała od poziomu podatków płaconych w trakcie pracy zawodowej. W tej kategorii potrącenia będą pochodziły z dwóch instytucji, ponieważ pracodawca odprowadzał podatki do ZUS i OFE.

Należy pamiętać, że do stażu pracy wlicza się doświadczenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie, ale emerytura w Polsce będzie wypłacana tylko za te lata, które były przepracowane w Polsce. Fundusz emerytalny Ukrainy będzie wypłacał emeryturę za lata pracy na Ukrainie.

Jak uzyskać polską emeryturę?

Jeśli spełnione są warunki do otrzymania emerytury w Polsce, a wiek i staż pracy spełniają wymagania – trzeba ubiegać się o środki w ZUS.

Aby ubiegać się o polską emeryturę:

Formularz musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • pesel
 • adres do korespondencji
 • adres zamieszkania
 • miejsce i czas pracy
 • inne drobne pytania.

Aby uzyskać potrzebne informacje, można również zadzwonić na linię informacyjną dla obywateli Ukrainy i uzyskać odpowiedź na swoje pytanie w języku ojczystym. Z linią informacyjną można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 444 02 55. Linia informacyjna dostępna jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub wyślij zapytanie na adres [email protected].

Czytaj też:
Konsultacja internetowa w ZUS w języku ukraińskim. Jak skorzystać z usługi?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: easy west work
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom