Bezpłatny kurs finansów i inwestycji dla Ukraińców. Jak dołączyć?

Bezpłatny kurs finansów i inwestycji dla Ukraińców. Jak dołączyć?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, laptop z diagramem
Zdjęcie ilustracyjne, laptop z diagramem Źródło:Pexels / Pixabay
Organizacja non-profit UkraineNow organizuje bezpłatny kurs finansów, inwestycji i biznesu w języku ukraińskim. Poniżej informujemy, kto może dołączyć do kursu.

Organizacje charytatywne często organizują kursy edukacyjne z różnych dziedzin dla uchodźców z Ukrainy. Tym razem UkraineNow zaprasza na kurs, na którym uczestnicy nauczą się podstaw umiejętności finansowych, biznesu i inwestycji.

„Chcemy, aby ten kurs stał się przewodnikiem, mapą i mentorem na drodze do sukcesów biznesowych, z wykorzystaniem wiedzy finansowej i ekonomicznej. Ponadto chodzi o uczynienie tego świata lepszym miejscem i odbudowę Ukrainy poprzez decyzje i działania na poziomie lokalnym” – czytamy na stronie inicjatywy.

„Bycie przedsiębiorcą to nie tylko posiadanie firmy, to także sposób myślenia”

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-24 lat. Głównym prelegentem będzie Thomas V. Desmond, amerykański konsultant biznesowy, założyciel New England Consulting Partners i strateg biznesowy z dwudziestoletnim doświadczeniem. Jak informują organizatorzy, kurs będzie dostępny również w formie nagrania z tłumaczem języka ukraińskiego, dzięki czemu każdy będzie mógł odbyć go o dowolnej porze i w indywidualnym tempie. Będzie to również świetna okazja do poćwiczenia języka angielskiego z native speakerem.

„Bycie przedsiębiorcą to nie tylko posiadanie firmy, ale także posiadanie odpowiedniego nastawienia i korzystanie z odpowiednich narzędzi. Musisz być odpowiedzialny za swoje finanse osobiste, karierę i wybory inwestycyjne, niezależnie od tego, czy zakładasz firmę, jesteś pracownikiem, czy przyczyniasz się do odbudowy Ukrainy” – czytamy na stronie UkraineNow.

Pierwsza lekcja odbędzie się online, 17 czerwca o godzinie 18:00. Kurs potrwa 7 tygodni. Można wziąć w nim udział, rejestrując się tutaj.

Czytaj też:
Międzynarodowa szkoła dla Ukraińców pod Warszawą. Kiedy otwarcie?
Czytaj też:
Aplikacja Diaa podbije inne kraje? Ukraina gotowa do cyfrowej współpracy z partnerami

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: ukrainenow.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom