„Stalowe marzenie”. Prezentacja projektu odbudowy Ukrainy w Kijowie

„Stalowe marzenie”. Prezentacja projektu odbudowy Ukrainy w Kijowie

Dodano: 
Biznesowy Forum w Kijowie
Biznesowy Forum w Kijowie Źródło:Firma Matinvest
W ramach Forum Biznesu Architektoniczno-Budowlanego „Odbudowa Ukrainy. Strategia zmian dla architektów, deweloperów i budowniczych”, spółka handlowa Metinvest-SMC zaprezentowała projekt odbudowy kraju o nazwie „Stalowe marzenie”. Zakłada on wykorzystanie rozwiązań, które mają przyspieszyć proces odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych.

11 maja w Kijowie odbyło się forum biznesowe, którego komplementariuszem była międzynarodowa grupa górniczo-metalowa Metinvest. Forum było poświęcone narzędziom i strategiom powojennej odbudowy infrastruktury i budynków mieszkalnych zniszczonych przez wojnę w Ukrainie. Wydarzenie zgromadziło ponad 4000 gości. Podczas trzech paneli dyskusyjnych przedstawiciele rządu, biznesu i eksperci dyskutowali o polityce urbanistycznej, inwestycjach w budownictwie oraz inicjatywach publicznych i prywatnych, które mogą przyspieszyć odbudowę zniszczonego kraju.

Jaki projekt chce zrealizować firma?

Jednym z takich projektów jest „Stalowe marzenie”. To koncepcja odbudowy Ukrainy, która obejmuje zestaw gotowych rozwiązań w zakresie infrastruktury mieszkaniowej i społecznej, które można dostosować do potrzeb konkretnych społeczności.

– Metinvest jest gotowy do udziału w odbudowie Ukrainy. Firma nie tylko dostarczy stal na budowę, ale także wykorzysta swoje doświadczenie i wiedzę, aby proces rekonstrukcji był bardziej wydajny, szybszy i łatwiejszy. Jako duża firma wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za opracowanie ogólnej koncepcji odbudowy kraju. Mam nadzieję, że będzie to impuls do przekształcenia marzeń w czyny – powiedział Yurij Ryżenkow, dyrektor generalny Metinvest Group.

Specjaliści Metinvest-SMC opracowali projekty trzynastu rodzajów budynków stalowych, z których każdy jest produkowany w kilku wersjach dostosowanych do różnych warunków i okoliczności. Obejmują one budynki mieszkalne (jedno-ośmiopiętrowe domy, hostel i hotel), infrastrukturę społeczną (szkoła, przedszkole i przychodnia) oraz obiekty infrastrukturalne (parking, kompleks sportowy i podziemny schron). Łącznie koncepcja obejmuje ponad 200 gotowych projektów budowlanych opartych na trzech prefabrykowanych elementach stalowych: ramie, module i platformie.

Odbudowa Ukrainy. Osiem kondygnacji w niecały rok

Rozwiązania te charakteryzują się integralnością, przyjaznością dla środowiska i szybkością budowy: na przykład jednokondygnacyjny budynek można zbudować w 2 miesiące, ośmiokondygnacyjny w 9 miesięcy, a przedszkole w czasie o połowę krótszym niż zwykle. Projekty obejmują również pełny pakiet dokumentów, w tym kosztorysy, harmonogramy budowy, planowanie i rozwiązania techniczne.

– Opracowaliśmy koncepcję miasta, które pomoże społecznościom dotkniętym wojną. Społeczność może wybrać nasz projekt domu, szkoły itp., dostosować go do swoich potrzeb, zebrać fundusze państwowe lub międzynarodowe i od razu rozpocząć budowę. Są to kompleksowe rozwiązania, z których może skorzystać każdy. Promujemy zasadę „buduj po ukraińsku”, dlatego w projekt zaangażowaliśmy różnych krajowych producentów – powiedział Ihor Tonew, dyrektor generalny Metinvest-SMC.

Do pracy nad koncepcją firma zaangażowała architektów, planistów i projektantów. Ponad 15 zakładów produkcji stali i producentów materiałów budowlanych jest gotowych do udziału w projekcie. „Stalowe Marzenie” ma zostać zaprezentowane lokalnym władzom w regionach dotkniętych stratami, a po dyskusji i dostosowaniu do konkretnych warunków, zostanie przekazane społecznościom.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Metinvest
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom