Asystenci międzykulturowi w szkole. Jaką rolę spełniają?

Asystenci międzykulturowi w szkole. Jaką rolę spełniają?

Dodano: 
Zajęcia w szkole. Zdjęcie ilustracyjne
Zajęcia w szkole. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Wraz z rosnącym napływem uczniów z różnych zakątków świata do innych krajów, asystent międzykulturowy stał się ważnym spoiwem szkolnej społeczności. Zapewnia nie tylko pomoc w przystosowaniu się do nowego systemu edukacyjnego, ale także łączy różne kultury w harmonijną całość.

W dzisiejszych czasach szkoły stają przed wyzwaniem zintegrowania uczniów różnych narodowości i kultur. To zadanie wymaga czegoś więcej niż tylko zapewnienia solidnej edukacji. Potrzeba również stworzenia przyjaznego i otwartego środowiska, w którym różnice są akceptowane i doceniane. W tej sytuacji kluczową rolę odgrywa asystent międzykulturowy (lub asystentka międzykulturowa), osoba, której zadaniem jest wspieranie uczniów w procesie adaptacji do nowego środowiska edukacyjnego.

Kim jest asystent międzykulturowy?

Rolą asystentów jest przede wszystkim praktyczne wsparcie w nauce języka, który pomoże uczniom zrozumieć miejscową kulturę szkolną. Działają oni również jako mediatorzy między uczniami, pomagając im zbudować mosty porozumienia i nawiązać przyjaźnie w nowym otoczeniu.

Jednym z kluczowych zadań asystentów jest dostarczanie uczniom narzędzi do zrozumienia i akceptacji różnic kulturowych. Nie tylko pozytywnie wpływa to na integrację, ale także promuje szerszą kulturową świadomość wśród szkolnej społeczności. Poprzez organizację wydarzeń, warsztatów czy prezentacji, międzykulturowi asystenci pomagają rozwijać tolerancję i wzajemne zrozumienie w grupie.

Kto może zostać asystentem?

Asystentem międzykulturowym może zostać zarówno nauczyciel, jak i edukator, a także każda osoba, która czuje, że jest gotowa podjąć się tej odpowiedzialnej roli. Doświadczenie migracyjne jest mile widziane, ale nie jest absolutnie konieczne. Najważniejsze są empatyczna postawa i otwartość na perspektywę innych ludzi. Znajomość języków obcych, takich jak ukraiński, rosyjski czy angielski, jest cenna, choć nie obowiązkowa. W pracy asystenta międzykulturowego istotne są cechy charakteru, takie jak cierpliwość, wyrozumiałość i otwartość. To właśnie one sprawiają, że taka osoba może skutecznie wspierać uczniów z różnych kultur w procesie adaptacji do nowego środowiska edukacyjnego.

Czytaj też:
Autorska praca dyplomowa w Polsce. Jak uniknąć plagiatu?
Czytaj też:
Ścieżki rowerowe w Polsce. Dlaczego tak wielu Polaków wybiera ten środek transportu?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: FRS
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom