Ścieżki rowerowe w Polsce. Dlaczego tak wielu Polaków wybiera ten środek transportu?

Ścieżki rowerowe w Polsce. Dlaczego tak wielu Polaków wybiera ten środek transportu?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna na rowerze
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna na rowerze Źródło:Pexels / Roman Biernacki
Niezwykle dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa imponuje Ukraińcom, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Dlaczego jazda na rowerze stała się integralną częścią życia i czy jest ona tak popularna w Ukrainie?

Ukraińcy mieszkający obecnie w Polsce są szczerze zaskoczeni liczbą rowerzystów – nie tylko w małych miejscowościach, ale także miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ten rodzaj aktywności staje się coraz bardziej popularny, a sieć ścieżek przeznaczonych dla rowerzystów z roku na rok jeszcze bardziej się rozgałęzia.

Dlaczego coraz więcej osób wybiera jazdę na rowerze?

Rower to ekologiczna forma transportu. Przemieszczanie się rowerem to idealne rozwiązanie, jeśli mieszkasz niedaleko uczelni lub biura i nie chcesz tkwić w korkach, które pojawiają się w godzinach szczytu w dużych miastach. Jazda na rowerze może być również dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi i rodziną – z korzyścią dla ciała i ducha.

Oprócz wszystkich zalet jazdy na rowerze, ważne jest również to, aby miasto posiadało dobrze rozwiniętą infrastrukturę. W Polsce, w większości miast i miasteczek, poza ścieżkami znajdują się również tzw. parkingi rowerowe. Takie rozwiązania sprawiają, że podróżowanie jest wygodne i bezpieczne.

Ponadto w Polsce odbywa się wiele wydarzeń dla pasjonatów tej formy spędzania wolnego czasu. Istnieje także wiele grup rowerowych, które łączą ludzi ze wspólnym hobby. Stymuluje to popularność jazdy na rowerze w kraju i utrzymuje sprzyjającą atmosferę wśród rowerzystów.

Jak przedstawia się sytuacja w Ukrainie?

W Ukrainie sytuacja jest nieco inna: jest mniej ścieżek rowerowych w miastach i nie zawsze ich stan jest na tyle dobry, aby były bezpieczne. Kultura jazdy na rowerze jest mniej rozpowszechniona, choć w ostatnich latach w Ukrainie można zaobserwować trend polegający na tym, że coraz więcej obywateli wybiera ekologiczne formy transportu.

Ukraina ma jeszcze trochę do zrobienia w tej dziedzinie, aby osiągnąć taki poziom rowerowej infrastruktury, jaki ma Polska, ale pozytywne zmiany są już wprowadzane. Wiele wskazuje na to, że z biegiem lat jazda na rowerze może stać się bardziej popularna.

Czytaj też:
Zakaz handlu w niedziele. Dlaczego Ukraińców zaskakuje ta regulacja?
Czytaj też:
Reprezentacja Ukrainy zagra z polskim klubem. Kiedy odbędzie się mecz?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom