Autorska praca dyplomowa w Polsce. Jak uniknąć plagiatu?

Autorska praca dyplomowa w Polsce. Jak uniknąć plagiatu?

Dodano: 
Szafa z książkami
Szafa z książkami Źródło: Pixabay
Pisanie pracy dyplomowej w Polsce wiąże się z koniecznością przestrzegania ograniczeń dotyczących korzystania z cudzych źródeł. O jakich zasadach pamiętać, by uniknąć plagiatu?

Podczas pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej w Polsce jednym z najważniejszych aspektów jest nadanie jej autorskiego charakteru. Plagiat polega na wykorzystywaniu cudzych pomysłów, tekstu lub materiałów bez właściwego oznaczenia źródła. W przypadku jego wykrycia studenta mogą spotkać poważne konsekwencje, takie jak obniżenie oceny, a nawet wydalenie z uczelni. Dlatego zrozumienie, jak uniknąć plagiatu, jest kluczowe, by otrzymać dyplom.

Praca z systemem antyplagiatowym w Polsce

W celu zapewnienia oryginalności prac dyplomowych w Polsce stosuje się system antyplagiatowy, który pomaga w wykrywaniu podobieństwa tekstu do innych źródeł. Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie uczelnie w Polsce korzystają z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który jest niezwykle dokładny i skuteczny w wykrywaniu fragmentów zbyt podobnych do innych tekstów.

Prawidłowe podejście do pisania pracy dyplomowej

Aby uniknąć plagiatu, studenci powinni podejść do pisania w odpowiedni sposób. Jednym ze skutecznych sposobów jest przeredagowanie cudzych tekstów, czyli przepisywanie ich własnymi słowami. Ta metoda pozwala zachować główną myśl, ale wyrazić ją w nowy sposób, co sprawia, że tekst staje się ponownie unikalny.

W pracy dyplomowej można korzystać z cytatów z prac innych autorów, ale ważne jest prawidłowe oznaczenie źródła i użycie cudzysłowów. Jest to zgodne z zasadami formatowania pracy dyplomowej i pomaga uniknąć powtórek.

System śledzenia plagiatu i jego konsekwencje

Jeśli praca dyplomowa przekracza dozwolony poziom podobieństwa do innych źródeł, mogą pojawić się różne nieprzyjemne konsekwencje. W najlepszym przypadku opiekun naukowy może dać studentowi szansę poprawienia pracy w celu zmniejszenia poziomu plagiatu. W najgorszym przypadku student może zostać wydalony z uczelni za jego stosowanie i naruszenie praw autorskich.

Sprawdzenie pracy dyplomowej przed jej złożeniem jest ważne, ale należy pamiętać, że ogólnodostępne programy online zazwyczaj mogą sprawdzać tekst tylko pod kątem podobieństwa do źródeł internetowych. Rzeczywisty poziom podobieństwa jest ustalany dopiero po złożeniu pracy na uczelni i otrzymaniu raportu z systemu antyplagiatowego.

Czytaj też:
Gdzie wybrać się na grzybobranie w okolicach Warszawy? Lista miejsc
Czytaj też:
Prawo jazdy z dostawą dla ukraińskich kierowców za granicą. Szczegóły

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKrakow
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom