Powiązanie świadczenia 800 plus z obowiązkiem szkolnym. O co chodzi w nowej ustawie?

Powiązanie świadczenia 800 plus z obowiązkiem szkolnym. O co chodzi w nowej ustawie?

Dodano: 
Uczennica
Uczennica Źródło: Pixabay / coyot
Od września w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci. Będzie on powiązany z pobieraniem zasiłku 800 plus.

Według danych podanych przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ciągu pierwszych miesięcy wojny do Polski przybyło około 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 43 proc. to dzieci w wieku szkolnym.

– Nie wiemy dokładnie, ile spośród nich zostało w Polsce, ale wiemy, że w polskich szkołach spośród grupy uchodźców, którzy przybyli do nas po napaści Rosji na Ukrainę, nadal uczy się 145 tys. ukraińskich dzieci i 34 tys. w polskich przedszkolach – powiedziała wiceszefowa resortu edukacji Joanna Mucha.

Obowiązek szkolny powiązany z zasiłkiem 800 plus. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Polski rząd wprowadził nowe rozwiązanie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium. Dotyczy ono wprowadzenia obowiązku szkolnego dla ukraińskich dzieci, który będzie je obowiązywał od 1 września. Obowiązek szkolny zostanie także bezpośrednio powiązany z pobieraniem świadczenia 800 plus. Nie będzie on jednak obejmował osób, które poszłyby do klasy maturalnej.

Warto przypomnieć, że zmiany dotyczą osób, które posiadają ważny PESEL ze statusem UKR. Nie odnoszą się one jednak do osób, które przybyły do Polski przed 2022 r. lub które stracili status UKR. Wnioski o przyznanie kolejnych świadczeń 800 plus są przyjmowane do 30 czerwca 2024 r., a nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 lipca proces finansowania ośrodków dla Ukraińców zostanie zawieszony. W miejscach, gdzie mieszka poniżej dziesięciu osób przestaje obowiązywać świadczenie 40 zł na osobę. Możliwość zwolnienia z partycypacji w kosztach utrzymania z powodu trudnej sytuacji życiowej będzie weryfikował wojewoda.

Czytaj też:
Nowe zasady mobilizacji w Ukrainie. Co się zmieniło w 2024 roku?
Czytaj też:
Bezpłatne wykłady na temat pracy dla Ukraińców w Polsce. Jak dołączyć?

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom