Nowe zasady mobilizacji w Ukrainie. Co się zmieniło w 2024 roku?

Nowe zasady mobilizacji w Ukrainie. Co się zmieniło w 2024 roku?

Dodano: 
Ukraińskie siły zbrojne
Ukraińskie siły zbrojne Źródło: Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
18 maja 2024 r. Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmiany dotyczące mobilizacji obywateli. Wprost Ukraina przedstawia kluczowe zapisy nowej ustawy.

Wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na pełną skalę w 2022 roku w Ukrainie rozpoczęła się powszechna mobilizacja i stan wojenny. Mobilizacji do wojska podlegają wszyscy obywatele w wieku od 18 do 60 lat, którzy mają zdolność do służby wojskowej.

Od momentu przyjęcia nowej ustawy o ukraińskiej mobilizacji, która weszła w życie 18 maja br., osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej są zobowiązane do posiadania aktualnych dokumentów rejestracji wojskowej. Muszą one zaktualizować swoje dane do 16 lipca, w ciągu 60 dni od przyjęcia zmian. Nowe regulacje dotyczą również Ukraińców przebywających za granicą. Mężczyźni, którzy nie posiadają wojskowych dokumentów rejestracyjnych, nie będą mogli ubiegać się o paszport krajowy oraz międzynarodowy ani korzystać z usług konsularnych.

Wkrótce zostanie uruchomiony elektroniczny rejestr osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej – „Oberig”. Dzięki systemowi mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat będą mogli zaktualizować swoje dane osobowe online, za pomocą aplikacji. Procedura wprowadzenia danych do rejestru jest dobrowolna.

Obniżenie wieku poborowego, anulowanie statusu „częściowo zdolny” i inne zmiany. Nowy projekt o mobilizacji Ukraińców

Kolejną zmianą w projekcie ustawy o ukraińskiej mobilizacji jest obniżenie wieku poborowego z 27 do 25 lat. Zgodnie z tym, 25-letni obywatele Ukrainy będą natychmiast rejestrowani jako podlegający obowiązkowi służby wojskowej. Wcześniej Ukraińcy w wieku od 18 do 27 lat znajdowali się na liście poborowych i mogli dobrowolnie zaciągać się do wojska.

Nowe reguły ustawy o mobilizacji nie przewidują wcześniej istniejącej klasyfikacji wojskowej „częściowo zdolny”, co oznacza, że pozostają tylko dwie kategorie osób: zdolny lub niezdolny. Osoby, które wcześniej zostały uznane za częściowo zdolne do służby, są obecnie zobowiązane do ponownego poddania się badaniom lekarskim. Dotyczy to w szczególności mężczyzn w wieku poborowym, którzy otrzymali orzeczenie o niepełnosprawności II lub III grupy po 24 lutego 2022 roku.

Unieważnienie służby poborowej i demobilizacji

Szereg zmian obejmuje także unieważnienie poboru. Od 1 września 2025 r. wszyscy studenci uczelni wyższych będą zobowiązani do odbycia podstawowego przeszkolenia wojskowego trwającego do 3 miesięcy. Osoby poniżej 25. roku życia nie będą mogły zostać zmobilizowane.

Zaktualizowana wersja projektu ustawy nie przewiduje demobilizacji po 36 miesiącach służby na mocy decyzji Sztabu Naczelnego Dowódcy. Jedyny wyjątek dotyczy osób, które są niepełnosprawne lub powróciły z rosyjskiej niewoli i nie chcą kontynuować służby.

Czytaj też:
Так Розетка пережила труднощі воєнного часу. Тепер вона йде за своїми покупцями
Czytaj też:
„24 лютого 2022 – Моє життя до і після…” Літературний конкурс з призами

Źródło: zakon.rada.gov.ua, Wprost Ukraina
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom