Bezpłatne wykłady na temat pracy dla Ukraińców w Polsce. Jak dołączyć?

Bezpłatne wykłady na temat pracy dla Ukraińców w Polsce. Jak dołączyć?

Dodano: 
Ilustracyjne zdjęcie, dziewczyna przy komputerze
Ilustracyjne zdjęcie, dziewczyna przy komputerze Źródło: Pexels / Julia M Cameron
Szukanie zatrudnienia to spore wyzwanie, a w nowym środowisku może być jeszcze trudniejsze. Z pomocą przychodzą wykłady online na temat zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w Polsce. Co czeka uczestników tej inicjatywy?

Ukraiński Edukacyjny Hub i Ambasada USA w Warszawie aktywnie angażują się we współpracę i tworzenie różnych programów dla obywateli Ukrainy. Celem jest zapewnienie wsparcia w ważnych aspektach codziennego życia, takich jak edukacja, kultura i nauka.

Jednym ze wspólnych projektów są wykłady online na temat zatrudnienia. Program jest przeznaczony dla ukraińskich uchodźców, którzy zamierzają znaleźć pracę w Polsce. Dzięki niemu uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do skutecznego wejścia na polski rynek pracy.

Przygotuj się do znalezienia pracy w Polsce

Wydarzenia zaplanowane są na okres od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r. i obejmują pięć wykładów na temat kluczowych aspektów zatrudnienia w Polsce. Każdy wykład trwa 1,5 godziny. W tym czasie przewidziano część wykładową oraz sesję pytań i odpowiedzi. Językiem wykładowym jest ukraiński, a spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Tematy wykładów obejmują ważne aspekty zatrudnienia:

  • stworzenie własnego CV,
  • elementy rozmowy kwalifikacyjnej,
  • prywatna przedsiębiorczość,
  • kwestie prawne i podatkowe,
  • analiza rynku pracy w Polsce.

Uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia nagrań z wykładów, aby uzyskać przydatne informacje, nawet jeśli nie będą mogli dołączyć do spotkań w czasie rzeczywistym. Aby zostać uczestnikiem, należy zarejestrować się, wypełniając kwestionariusz.

Czytaj też:
Pokonaj bariery językowe. Unikalna platforma dla Ukraińców w Polsce

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: ua eduhub
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom